Viktig melding

Lukk meldinga

Visuell identitet

7 Foto

Avdelingane til Hå kommune har stor frihet når det gjeld foto. Du kan ta bilde sjølv eller finna bilde i bildebanken (kjem i løpet av våren).

Her er nokre gode fototips:

  • Bruk bilde frå Hå kommune og velg gjerne bilde som framhever dei nydelege linjene i landskapet.
  • Bruk bilde av menneske.  Det finaste er bilde som er naturlege og ikkje oppstilte. Gå gjerne tett på. 
  • Bruk nærbilde av motiv som er typiske for kommunen. Bilda blir best når motivet framstår som enkelt og reint utan for mange andre forstyrrande element i bildet.

Dersom du ikkje har lokale bilde, kan du bruka illustrasjonsbilde frå Unsplash.

Rettigheiter og samtykke

  • Hugs samtykke (godkjenning) frå personar som er avbilda.
  • Ikkje bruk bilde som me ikkje har avklart rettigheitene til.
  • Hugs kreditering av fotograf.