Viktig informasjon om koronavirus

Trafikkmeldingar
Publisert 08.11.2019

Omkøyring vil bli skilta.

Publisert 07.10.2019

Hå kommune skal legge ny vannledning fra Prestakrysset på Varhaug til Kviamarka.

 

Publisert 02.08.2019

Haugstadvegen mellom Stokkalandsmarka og Vigrestad er blitt forkøyrsveg.

 

 

Publisert 24.10.2018

Rundvegen mellom innkøyringa til Solheimsvegen og Trøskjeløhagen på Vigrestad, vil vera stengt fram til sommaren 2020.

 

 

 

 

Publisert 07.03.2016

Arbeid i eller langs veg som medfører omkøyring og stengte vegar vil bli lagt ut fortløpande her