Trafikkmeldingar
Publisert 23.06.2022
Dronefoto 21. juni 2022.

Her er oppdatert status på saneringa av området Torggata/Store Ring på Nærbø, som starta i august 2021.

Publisert 09.11.2020

Skal legga ny vassleidning.

 

Publisert 21.09.2020

Gladmelding til Vigrestad og omegn: Rundvegen blir opna for trafikk i løpet av måndag 21.9.

 

Publisert 08.11.2019

Omkøyring vil bli skilta.

Publisert 02.08.2019

Haugstadvegen mellom Stokkalandsmarka og Vigrestad er blitt forkøyrsveg.

 

 

Publisert 07.03.2016

Arbeid i eller langs veg som medfører omkøyring og stengte vegar vil bli lagt ut fortløpande her