Bilete

Sirevåg havn

Representert med den største skuldermoloen i verden, er hamna og næringsareala i Sirevåg veldig spanande.

Sirevåg hamn har to ISPS-kaier for internasjonal trafikk. Me har også ledig næringsareal direkte til kai, og næringsareal i tilknyting til hamneområdet. I Sirevåg har me lagt til rette for sjøbutomter til fiskarar og anna sjøretta næring. 

Kontakt

Mons Skrettingland
Nærings- og havnesjef
Mobil: 915 64 440

Kartpunkt