Sirevåg havn

Dronefoto av Sirevåg. Foto - Klikk for stort bilete

Representert ved den største skuldermoloen i verda, er hamna og næringsareala i Sirevåg veldig spennande - med mellom anna bubilparkering og sanitæranlegg.

Sirevåg hamn har to ISPS-kaier for internasjonal trafikk. Me har også ledige næringsareal direkte til kai, og næringsareal i tilknyting til hamneområdet.

I Sirevåg har me også lagt til rette for sjøbutomter til fiskarar og anna sjøretta næring, samt bubilparkering og sanitæranlegg for tilreisande med både bil og båt. Våren 2023 kjem det også på plass småbåthamn.

Fasilitetar og kart

Sirevåg hamn har to ISPS-kaier for internasjonal trafikk.

Kart over kaiene

 

Kart som visre dei ulike seksjonane på kaiområdet. Grafikk - Klikk for stort bilete

    

 

Dybde- og innseglingskart

 

Kart som viser kor djupt det er i ulike deler av hamna. Grafikk - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

Anløp

Døgnvakt

Tlf: 915 64 440
E-post: sirevag-havn@ha.kommune.no

Alle anløp skal meldast via SafeSeaNet.

Tiltak i sjø

Skal du bygga, grava, fylla ut eller gjera noko som påverkar sjøarealet?

Planlegg du eit tiltak som som kan påvirka sikkerheita eller gjer det vanskelegare å koma fram i Sirevåg havn, må du senda ein søknad til oss. 

Send søknaden til teknisk@ha.kommune.no

Eksempel på tiltak kan vera:

 • Kai
 • Brygge
 • Bru
 • Luftspenn
 • Utdjuping
 • Dumping
 • Akvakulturanlegg
 • Opplag av fartøy
 • Lyskjelder, kablar og røyr
Bubilparkering
 • For 300 kroner per døgn kan me tilby ein romsleg grusplass med straum og søppelcontainer ved idylliske Sirevåg hamn.
 • Det er berre ein kort gåtur til sanitæranlegget på kaia, der det også er mogleg å tøma bubiltoalettet.
 • 2023-sesongen startar fredag 17. mars. Velkomen til Sirevåg!

 

Illustrasjonsbilde bubilparkering Sirevåg - Klikk for stort bilete

 

 

Foto frå bubilparkering i Sirevåg - Klikk for stort bilete

 

 

Dronefoto frå bubilparkering i Sirevåg - Klikk for stort bilete

 

 

Foto frå sanitæranlegg i Sirevåg - Klikk for stort bilete

 

 

Småbåthamn
 • Sirevåg havn jobbar med planar for etablering av småbåthamn i indre vågen. Det er inngått avtale med VikØrsta om levering av komplett småbåthamn til cirka 70 båtplassar. Etter planen skal arbeidet vera ferdig rundt 17. mai 2023.
 • Me skal leiga ut båtplassar på årsbasis, i tillegg vert det nokre gjesteplassar i hamna. Leigepris og regelverk vil vera klart tidleg på nyåret i 2023.
 • Ønsker du å leiga båtplass i Sirevåg? Ta kontakt med nærings- og hamnesjef Mons Skrettingland på e-post Mons.Skrettingland@ha.kommune.no eller telefon 915 64 440, så vil du bli ført opp på lista.

Dronefoto indre vågen - Klikk for stort bilete 

Skisse av småbåthamn i Sirevåg - Klikk for stort bilete 

 

 

Dronefoto Sirevåg .Foto - Klikk for stort bilete

 

 

Dronefoto Sirevåg. Foto - Klikk for stort bilete

 

Kontakt

Mons Skrettingland
Nærings- og havnesjef
Mobil: 91564440

Kartpunkt