Servicetorget

Me kan hjelpa deg via e-post, Facebook, telefon eller ved personleg oppmøte. Ta kontakt, så gjer me det me kan for at du skal bli fornøgd.

Det skal vera lett å få tak i den informasjonen du treng om kommunen din, men er det alltid det? Hå kommune treng di hjelp til å forbetra og digitalisera tenestene våre. Finn du lett fram til det du leiter etter? Får du mange papirskjema som kunne vore digitale? Korleis ønsker du å bestilla utleigelokale, time i Stampen eller time hjå ein av våre rådgivarar?  Er det elles noko du synest er tungvint?

Me er alltid opptekne av å finna dei beste løysingane, og ønsker dine innspel.


iiii

 

 

 

Her kan du melda inn dine forslag

Felt merka med * må fyllast ut

Opningstider

Mandag - fredag 07.45 - 15.15
(Telefontid: 09:00-14:00)

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000

Kartpunkt