Tiltaksplan for Varhaugselvene

Vi har fått kartlagt Varhaugselvene i forhold til tilstanden. Det gjelder for fisk, elvemusling, fysisk utforming, vannkjemi og økologisk tilstand. Rapporten beskriver også de ulike ytre påvirkninger som følge av avløp, bebyggelse og veg.  Videre går den gjennom mulige tiltak og en vurdering av tiltakene i forhold til å oppnå en tilfredsstillende kvalitet. Det har vært nedsatt en referansegruppe som også har gitt innspill underveis under utarbeidelsen. Rapporten vil danne grunnlag for å gå videre med tiltak som kan få opp kvaliteten og redusere flom.  Rapporten ligger som en lenke.