Tiltaksplan for Varhaugselvene

Hå Kommune har satt i gang et arbeid med å utarbeide en tiltaksplan for Varhaugselvene. Det innebærer at et konsulentfirma (Rambøll AS) samler informasjon om elvene gjennom tidligere rapporter, ved befaring og ved kontakt med grunneiere og andre ressurspersoner. 

I løpet av høsten vil de utarbeide tiltaksplanen, vurdere hva som kan gjøres for å bedre tilstanden i elvene og komme med forslag til tiltak.

Den 6. oktober 2021 hadde vi et innledende møte med dem og ca 30 grunneiere for å informere om prosjektet og for å få inn innspill fra grunneiere i en tidlig fase. Referat fra møtet ligger i lenke.

Det ble nedsatt en referansegruppe, som vil bli invitert til å være med løpende mens tiltaksplanen utarbeides. Planen vil publiseres her når den er klar.