Viktig melding

Lukk meldinga

Tiltaksplan for Varhaugselvene

Tilstanden i Varhaugselvene er kartlagt. I kartleggingen så en på ulike variabler. Tilstand for fisk og elvemusling, fysisk utforming, vannkjemi blir brukt for å si noe om den økologiske tilstanden. Rapporten beskriver også de ulike ytre påvirkninger som følge av avløp, bebyggelse og veier.
Videre går den gjennom mulige tiltak og en vurdering av tiltakene i forhold til å oppnå en tilfredsstillende kvalitet. Det har vært nedsatt en referansegruppe som også har gitt innspill underveis under utarbeidelsen. Rapporten vil danne grunnlag for å gå videre med tiltak som kan få opp den økologiske kvaliteten og redusere faren for flom.  Rapporten ligger som en lenke.