Samarbeidspartnarar og kommunal næringsstønad

Hå kommune samarbeider med ulike partnarar og organisasjonar for å legga til rette for næringslivet i kommunen og regionen.

Saman med eit aktivt næringsliv i kommunen ønsker me å bidra til at det skal vera lett å driva og å starta ny verksemd i Hå kommune. Kommunen samarbeider med fleire aktørar innanfor næringsutvikling som kan hjelpa bedrifter og etablerarar i ulike samanhengar.

Du finn lenker til fleire relevante nettsider under «Eksterne lenker».

Skape – kompetanse og rettleiing for deg som vil starta eiga bedrift

Skape er eit partnarskap mellom alle kommunane i Rogaland, landbruksavdelinga til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Fylkeskommunen er også administrativt ansvarleg. Målet er mellom anna å gi motivasjon og tryggleik for etablerarar i fylket, samt å kopla nyskapande idear med lokalt næringsliv og lokale investorar.

Gjennom Skape kan du delta på etablerarkurs, temakveldar og få individuell rettleiing. Om du bur i Hå, har du rett på tre timar gratis rådgiving i året.

Denne våren går fleire av Skape-kursa som gratis webinar. Sjå kurskalenderen for program og meir informasjon.

Kommunal næringsstøtte

På denne sida finn du lenke til kommunen sitt regelverk for etableringsstønad for nye bedrifter og stønad til omstilling for eksisterande næringsverksemder:

Reglar for bruk av næringsfondet i Hå kommune (PDF, 63 kB)

Kontakt

Mons Skrettingland
Nærings- og havnesjef
Mobil: 915 64 440