Samarbeidspartnarar og kommunal næringsstønad

Hå kommune samarbeider med ulike partnarar og organisasjonar for å legge til rette for næringslivet i kommunen og regionen.

Saman med eit aktivt næringsliv i kommunen ønsker vi å bidra til at det skal vere lett å drive og å starte ny verksemd i Hå kommune. Hå kommune samarbeider med fleire aktørar innanfor næringsutvikling som kan hjelpa bedrifter og etablerarar i ulike samanhengar. Sjå eigne lenker.

Kommunal næringsstøtte

På denne sida finn du link til kommunen sitt regelverk for etableringsstønad for nye bedrifter og stønad til omstilling for eksisterande næringsverksemder. Reglar for bruk av næringsfondet i Hå kommune (PDF, 63 kB)

Kontakt

Mons Skrettingland
Nærings- og havnesjef
Mobil: 915 64 440