Hurtigtestkompasset

Vegvisar for reglar om hurtigtesting

Svar på spørsmåla for å finna ut kva reglar som gjeld i din situasjon.
Kvifor vil du ha hurtigtest?


Endre svaret
Du får ikkje gratis hurtigtest

Me deler ikkje ut gratis hurtigtest til deg. Du kan for eksempel kjøpa på apotek, butikk eller bensinstasjon.

Gratis hurtigtest

Du kan få gratis hurtigtest i servicetorget på Hå rådhus (ope kvardagar 09.00-14.00).

Testing ved reise
 • Viss du kjem frå utlandet treng du ikkje ta hurtigtest.
 • Viss du skal til utlandet, kan du få gratis hurtigtest i servicetorget på Hå rådhus (ope kvardagar 09.00-14.00).
Skulen hjelper deg
 • Du får informasjon og eventuelt gratis hurtigtestar frå skulen, men det er slutt på jevnlig testing i barnehage og skule.
 • Det er ikkje nødvendig å testa barn, sjølv ved symptom.
Barnehagen hjelper deg
 • Du får informasjon og eventuelt gratis hurtigtestar frå barnehagen, men det er slutt på jevnlig testing i barnehage og skule.
 • Det er ikkje nødvendig å testa barn, sjølv ved symptom.
Kva slags nærkontakt er du?

Endre svaret
Har du nyleg hatt covid-19 eller fått oppfriskningsdose (dose 3) av koronavaskinen?


Endre svaret
Ingen krav til testing
 • Det er ikkje lenger krav til karantene og/eller dagleg testing for nærkontaktar.
 • Hald deg heime viss du har nyoppståtte luftvegssymptom og føler deg sjuk.
 • Du treng ikkje testa deg med sjølvtest.
Du får 2 gratis hurtigtestar

Test deg på 3. og 5. døgn etter kontakt med den smitta.

Har du nyleg hatt covid-19 eller fått oppfriskningsdose (dose 3) av koronavaksinen?


Endre svaret
Du vert anbefalt å testa deg
 • Klarer du å vera heilt isolert frå den smitta?
  Då får du 5 gratis hurtigtestar. Du må ikkje i karantene, men vert anbefalt å testa deg dagleg i 5 døgn etter siste nærkontakt med den smitta.
   
 • Klarer du IKKJE å vera heilt isolert frå den smitta?
  Då får du 9 gratis hurtigtestar. Du må ikkje i karantene, men vert anbefalt å testa deg dagleg i 9 døgn etter siste nærkontakt med den smitta (4 døgn i isolasjonsperioden til den smitta pluss 5 døgn etter dette). Du får kanskje ikkje utdelt alle ni testane på ein gong, sidan sjansen for at du blir smitta er stor.
   
 • NB! Barn i grunnskulealder eller yngre treng berre testa seg ved symptom.
Du kan testa deg ut av karantene

 

Med dagleg testing slepp du karantene:

 • Skal du testa deg dagleg, og klarer å vera heilt isolert frå den smitta?
  Då får du 5 gratis hurtigtestar. Du må testa deg dagleg i 5 døgn etter siste nærkontakt med den smitta.
 • Skal du testa deg dagleg, men klarer IKKJE å vera heilt isolert frå den smitta?
  Då får du 11 gratis hurtigtestar. Du må testa deg dagleg i 11 døgn etter siste nærkontakt med den smitta.

Om du ikkje kan/vil testa deg dagleg, må du i karantene:

 • Klarer du å vera heilt isolert frå den smitta?
  Då får du 2 gratis hurtigtestar. Ta den første testen så raskt som mogleg, og ta den andre testen etter 7 dagar om du vil testa deg ut av karantenen.
 • Klarer du IKKJE å vera heilt isolert frå den smitta?
  Då får du 2 gratis hurtigtestar. Ta den første testen så raskt som mogleg, og ta den andre testen etter 11 dagar om du vil testa deg ut av karantenen.
Ingen testing
 • Hald deg heime viss du har nyoppståtte luftvegssymptom og føler deg sjuk.
 • Du treng ikkje testa deg med sjølvtest. Viss du likevel har fått ein positiv test, gjeld dei same råda om å halda deg heime viss du føler deg sjuk.
1 gratis hurtigtest
 • Du får 1 gratis hurtigtest.
 • Send ein annan person for å henta testen eller ring først slik at me kan legga testen utanfor.
 • Det er ikkje nødvendig å testa barn, sjølv ved symptom.
 
Vel eit av alternativene ovenfor