Tilrettelagt fritid

Aktivitetstilbod til Håbuar med nedsett funksjonsevne.

Prosjekt Kunst- og kulturuttrykk

Du mellom 15 og 25 år som er glad i å skape noko – forme, teikne, male eller likar å danse fritt eller likar å skrive:
Jærkommunane startar nytt prosjekt i Kulturbanken, Bryne.

Finn ut kva det går i måndag 19.9. kl. 1800 til 2000.

Invitasjon og påmelding til Prosjekt Kunst og Kulturutrykk (PDF, 112 kB)

 

Nå kan du søke om plass på A-laget og Vennegruppa! 

INVITASJON A-laget og Vennegruppa 2022-23 (PDF, 178 kB)

SØKNAD OM PLASS I A-LAGET OG VENNEGRUPPA 2022-23 (PDF, 175 kB)

A-LAGET og VENNEGRUPPA er tilrettelagde fritidstilbod for unge som bur i Hå. Tilboda er for deg som treng fritidsaktivitet i ei lita gruppe med tett oppfølging. Det er minst to leiarar på begge gruppene. Deltakartalet er avgrensa.

A-laget frå 5. til og med 10. klasse onsdagar kl. 1430. A-laget lagar mat, dreg på turar, og kan drive med biljard og andre spel, musikk, basseng og mykje anna spennande.

Vennegruppa frå 10. klasse og ut vidaregående, torsdagar kl. 1500. Vennegruppa bruker kulturtorget, reiser på rånetur, bowlar, leikar i gymsalen på Bø, mm.

Møt opp ved Hå kulturtorg, Torlandsvegen 14, Nærbø.

Deltakaravgift for hausten: kr. 900,-.
Utgifter som inngangspengar kan koma i tillegg.
Me tilbyr som regel eit lett måltid når aktiviteten startar.  
For meir informasjon ta kontakt på mob. 476 51 190.
 

OPEN KLUBB FOR UNGE VAKSNE

Måndag i partalveker kl 1830 til 2030.  Hå kulturtorg.
Godt drøs, litt aktivitet og minikiosk, frå 5. september av.
For deg under 30 som klarer deg så toleg godt sjølv.        
For meir informasjon ta kontakt på mob. 476 51 190.

KULTURKAFE
Kulturkafe for vaksne på Hå kulturtorg, Nærbø kvar torsdag og ein måndag kvar månad, kl. 18.30.


UNIKT TEATER
Interkommunal teaterverkstad på Klepp for unge og vaksne med utviklingshemming.
Gruppa vert driven i samarbeid mellom Time, Gjesdal, Klepp og Hå.


KULTURSKULEN 
Kulturskulen tilbyr tilrettelagt undervisning, mellom anna i musikk og visuelle kunstfag.


ANDRE TILBOD
Bowling, sommaraktivitetar og temakveldar for foreldre og støttekontaktar.


FØLGEKORT
Har du ei funksjonshemming som gjer at du treng følge for å delta på kulturaktivitetar, kan du søke om følgekort / ledsagerbevis.

 Søknadsskjema (PDF, 429 kB)

Søknadsskjema får du også hjå Hå kulturtorg, på helsesentera eller i Servicetorget på rådhuset. For meir informasjon ta kontakt på mob. 476 51 190.


UNGDOMSKLUBB
For alle frå 8. klasse. 
Loen, kulturtorget, Nærbø – onsdag kl. 17.00 - 21.00.
Lensmannsløa, Varhaug – tysdag kl. 14.30 – 20.00.
Ogna skule – torsdag kl. 14.30 – 20.30.


LAG OG ORGANISASJONAR
gir mange tilbod til barn og unge.
Hå kulturtorg tilbyr oppfølging til deg som vil delta i t.d. idrettslag, ungdomslag, 4H, speidar, korps mm. 


TILSKOT
Organisasjonar som har rett til tilskot kan søke støtte til meirutgifter til inkludering på nærare vilkår.

Opplysningar om tilskotsordninga (PDF, 80 kB)


KONTAKT OSS
Kulturtorget, Torlandsvegen 14, 4365 Nærbø
Telefon: 476 51 190
E-post: post.kulturtorget@ha.kommune.no

Kartpunkt