Samarbeidsutval ved grunnskule og barnehage

Ved kvar grunnskule og barnehage skal det vera eit samarbeidsutval (SU)

Kommunestyret vedtok i sak 090/15 å delegere val av representant til SU til utval for opplæring og kultur.
Utval for opplæring og kultur vedtok i sak 003/15 å ha politiske kontaktar til samarbeidsutvala (SU) i barnehagane.

Politisk representant i SU i barnehagane 2019-2023
Barnehage Medlem Varamedlem Parti
Urhei Stein Aarsland Andreas Bjorland KrF
Vigre

Vegard Ask

Renate Skretting KrF
Bjorhaug

Ragnvald Riis (permisjon frå 02.09.2021 til aug.2022)

Andrea Reime Tjøtta

Annette Jensen Gimre Hå-lista
Motlandsmarka Njål Sikveland Simen Johansen Ap
Vibereiret Annette Jensen Gimre Bergljot Gausland Aunet Hå-lista
Breidablikk Emil Vatne Asgeir Vikedal Hå-lista
Rosktoppen Lene Qvalbein Kverme Torill Søyland Utbjoa H
Trekløveren Dagne Skjærpe Aksnes Eirik Sandanger H
Lensmannsgarden Anders Braut Ueland Hans Aanestad Sp
Varhaug idrettsbarnehage Dagne Skjærpe Aksnes Pr. nov.2019; er det ikkje vararep. H
Stokkalandsmarka Jeanette Lea Romslo Njål Sikveland SV+Ap
Askeladden Jorunn Bø Løge Stein Aarsland KrF
Måken Hans Aanestad Silje Hadland Haarr Sp
Vigrestad Reidar Håland Emil Vatne Hå-lista

 

Politisk representant i SU i skulane 2019-2023
Skule Medlem Varamedlem Parti
Høyland Jorunn Bø Løge Stein Aarsland KrF
Annette Jensen Gimre Bergljot Gausland Aunet Hå-lista
Motland  Lene Qvalbein Kverme Torill Søiland Utbjoa H
Varhaug Anders Braut Ueland Hans Aanestad Sp
Vigrestad Vegard Ask Renate Skretting KrF
Ogna Jeanette Lea Romslo Njål Sikveland SV+Ap
Nærbø u

Ragnvald Riis (permisjon frå 02.09.2021 til aug. 2022)

Andrea Reime Tjøtta

Reidar Håland Hå-lista
Varhaug u Eirik Sandanger Dagne Skjærpe Aksnes H
Vigrestad storskule Reidar Håland Emil Vatne

Hå-lista