Samarbeidsutval ved grunnskule og barnehage

Ved kvar grunnskule og barnehage skal det vera eit samarbeidsutval (SU).

Kommunestyret vedtok i sak 090/15 å delegere val av representant til SU til utval for opplæring og kultur.
Utval for opplæring og kultur vedtok i sak 003/15 å ha politiske kontaktar til samarbeidsutvala (SU) i barnehagane.

Politisk representant i SU i barnehagane 2019-2023

Barnehage Medlem Varamedlem Parti
Urhei Stein Aarsland Andreas Bjorland KrF
Vigre

Vegard Ask

Renate Skretting KrF
Bjorhaug

Ragnvald Riis

Annette Jensen Gimre Hå-lista
Motlandsmarka Njål Sikveland Simen Johansen Ap
Vibereiret Annette Jensen Gimre Bergljot Gausland Aunet Hå-lista
Breidablikk Emil Vatne Asgeir Vikedal Hå-lista
Rosktoppen Lene Qvalbein Kverme Torill Søyland Utbjoa H
Trekløveren Dagne Skjærpe Aksnes Eirik Sandanger H
Lensmannsgarden Anders Braut Ueland Hans Aanestad Sp
Varhaug idrettsbarnehage Dagne Skjærpe Aksnes Pr. nov.2019; er det ikkje vararep. H
Stokkalandsmarka Jeanette Lea Romslo Njål Sikveland SV+Ap
Askeladden Jorunn Bø Løge Stein Aarsland KrF
Måken Hans Aanestad Silje Hadland Haarr Sp
Vigrestad Reidar Håland Emil Vatne Hå-lista

 

Politisk representant i SU i skulane 2019-2023

Skule Medlem Varamedlem Parti
Høyland Jorunn Bø Løge Stein Aarsland KrF
Annette Jensen Gimre Bergljot Gausland Aunet Hå-lista
Motland  Lene Qvalbein Kverme Torill Søiland Utbjoa H
Varhaug Anders Braut Ueland Hans Aanestad Sp
Vigrestad Vegard Ask Renate Skretting KrF
Ogna Jeanette Lea Romslo Njål Sikveland SV+Ap
Nærbø u

Ragnvald Riis

Reidar Håland Hå-lista
Varhaug u Eirik Sandanger Dagne Skjærpe Aksnes H
Vigrestad storskule Reidar Håland Emil Vatne

Hå-lista