Samarbeidsutval ved grunnskule og barnehage

Ved kvar grunnskule og barnehage skal det vera eit samarbeidsutval (SU).

Kommunestyret vedtok i sak 090/15 å delegere val av representant til SU til utval for opplæring og kultur.
Utval for opplæring og kultur vedtok i sak 003/15 å ha politiske kontaktar til samarbeidsutvala (SU) i barnehagane.

Politisk representant i SU i barnehagane 2019-2023

 • Urhei barnehage:

Medlem Stein Aarsland (KrF) og varamedlem Andreas Bjorland (KrF)

 • Vigre barnehage:

Medlem Vegard Ask (KrF) og varamedlem Renate Skretting (KrF)

 • Bjorhaug barnehage: 

Medlem Ragnvald Riis (Hå-lista) og varamedlem Annette Jensen Gimre (Hå-lista)

 • Motlandsmarka barnehage: 

Medlem Njål Sikveland (Ap) og varamedlem Simen Johansen (Ap) 

 • Vibereiret barnehage: 

Medlem Annette Jensen Gimre (Hå-lista) og varamedlem Bergljot Gausland Aunet (Hå-lista) 

 • Breidablikk barnehage: 

Medlem Emil Vatne (Hå-lista) og varamedlem Asgeir Vikedal (Hå-lista) 

 • Rosktoppen barnehage: 

Medlem Lene Qvalbein Kverme (H) og varamedlem Torill Søyland Utbjoa (H) 

 • Trekløveren barnehage: 

Medlem Dagne Skjærpe Aksnes (H) og varamedlem Eirik Sandanger (H) 

 • Lensmannsgarden barnehage: 

Medlem Anders Braut Ueland (Sp) og varamedlem Hans Aanestad (Sp) 

 • Varhaug idrettsbarnehage: 

Medlem Dagne Skjærpe Aksnes (H), per. nov. 2019 er det ikkje vararep. 

 • Stokkalandsmarka barnehage: 

Medlem Jeanette Lea Romslo (SV) og varamedlem Njål Sikveland (Ap) 

 • Askeladden barnehage: 

Medlem Jorunn Bø Løge (KrF) og varamedlem Stein Aarsland (KrF) 

 • Måken barnehage: 

Medlem Hans Aanestad (Sp) og varamedlem Silje Hadland Haarr (Sp) 

 • Vigrestad barnehage: 

Medlem Reidar Håland (Hå-lista) og varamedlem Emil Vatne (Hå-lista)

 

Politisk representant i SU i skulane 2019-2023

 • Høyland skule: 

Medlem Jorunn Bø Løge (KrF) og varamedlem Stein Aarsland (KrF) 

 • Bø skule: 

Medlem Annette Jensen Gimre (Hå-lista) og varamedlem Bergljot Gausland Aunet (Hå-lista) 

 • Motland skule:

Medlem Lene Qvalbein Kverme (H) og varamedlem Torill Søyland Utbjoa (H) 

 • Varhaug skule: 

Medlem Anders Braut Ueland (Sp) og varamedlem Hans Aanestad (Sp) 

 • Vigrestad skule: 

Medlem Vegard Ask (KrF) og varamedlem Renate Skretting (KrF) 

 • Ogna skule: 

Medlem Jeanette Lea Romslo (SV) og varamedlem Njål Sikveland (Ap) 

 • Nærbø ungdomsskule: 

Medlem Ragnvald Riis (Hå-lista) og varamedlem Reidar Håland (Hå-lista) 

 • Varhaug ungdomsskule: 

Medlem Eirik Sandanger (H) og varamedlem Dagne Skjærpe Aksnes (H) 

 • Vigrestad storskule: 

Medlem Reidar Håland (Hå-lista) og varamedlem Emil Vatne (Hå-lista)