Karantenekompasset

Slik er karantenereglane for deg

Svar på spørsmåla for å finna ut kva reglar som gjeld i din situasjon.
Er du smitta sjølv, eller er du nærkontakt til nokon som er smitta?

Endre svaret
Er hurtigtesten din positiv?

Dette gjeld innbyggarar i Hå. Bur du i ein annan kommune, sjå relevant informasjon frå din kommune.

 • Hald deg heime viss du har nyoppståtte luftvegssymptom og føler deg sjuk.
 • Du treng ikkje testa deg med sjølvtest. Viss du likevel har fått ein positiv test, gjeld dei same råda om å halda deg heime viss du føler deg sjuk.
 • Om du treng å testa deg før medisinsk behandling, kan du ta sjølvtest.
 • Om du treng PCR-test til koronasertifikat i samband med reising, må du ordna dette hjå private aktørar.
 • meir på helsenorge.no om positiv koronatest
Nærkontakt
Kva slags nærkontakt er du?

Endre svaret
Husstandsmedlem eller tilsvarande nære
Har du nyleg hatt covid-19?

Endre svaret
Gjennomgått covid-19 dei tre siste månadane

Alle som har gjennomgått covid-19 dei tre siste månadane, er unntatt smittekarantene. Dette gjeld frå du er ferdig med isolering og til det har gått tre månader frå du tok den positive testen.

Husstandsmedlem eller tilsvarande nære
 • Det er ikkje lenger krav til karantene og/eller dagleg testing for nærkontaktar.
 • Hald deg heime viss du har nyoppståtte luftvegssymptom og føler deg sjuk.
 • Du treng ikkje testa deg med sjølvtest.
Annan nærkontakt
 • Det er ikkje lenger krav til karantene og/eller dagleg testing for nærkontaktar.
 • Hald deg heime viss du har nyoppståtte luftvegssymptom og føler deg sjuk.
 • Du treng ikkje testa deg med sjølvtest.
Vel eit av alternativene ovenfor