Kommunale tilskot

Ved nydyrking gir kommunen tilskot på 600 kroner pr. dekar i samband med oppmåling når dyrkinga er ferdig. Du treng ikkje å søka om tilskotet.

Kommunen har også gitt tilskot til bygging av reinseparkar. Tilskotet er 15 % av kostnad, og er ein del av eit spleiselag med SMIL-midler 60 %, og tilskot fra Fylkeskommunen 15 %.

Kontakt

Halldor Gislason
Landbrukssjef
Telefon: 51 79 31 24
Mobil: 415 32 691