Barnehagevedtekter

6 Opningstida

6.1 Nytt barnehageår startar 15. august og avsluttar 14.august

  • Barnehagane har tilbod 11 månadar og 2 veker.
  • Barnehagane er feriestengt dei to siste vekene i juli månad.
  • Barnehagane held stengt jul- og nyttårsafta.
  • Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagane kl.12.00
  • Open barnehage følger skuleruta.

6.2 Barna må ha minst 5 veker ferie i løpet av barnehageåret.

  • 3 ferieveker må vera samanhengande i perioden 1.juni - 15.august
  • Planleggingsdagane kan reknast som ferie

6.3 Personalet i barnehagen har rett til 5 planleggingsdager i året. Desse dagane er barnehagane stengde.

6.4 Maksimal opphaldstid for det enkelte barn er 45t pr. veke.