Ungdomsrådet (URÅ)

Ungdomsrådet finn du på Instagram @uraahaa

  Klikk for stort bileteLeiar: Sander Nærland Rosseland          Klikk for stort bileteNestleiar: Julia Goszczyk            

 

FNs barnekonvensjon

Barnekonvensjonen til FN seier at barn og unge har rett til å uttala seg i saker som gjeld dei. Les meir om barnekonvensjonen her

URÅ i Hå

Kommunen tek unge på alvor. Me legg til rette for at barn og unge kan engasjera seg aktivt i samfunnet gjennom URÅ.

Klikk for stort bileteKva inneber det å sitja i URÅ?

Å vera med i ungdomsrådet er sosialt og lærerikt. Du får innblikk i kva som skjer i kommunen, seia meininga di og vera med og påverka. I tillegg kan du delta på turar, kurs og seminar. Når det trengst, har medlemmer av URÅ rett til permisjon frå skulen. URÅ vel sjølv kva saker dei vil arbeida med, gjerne etter innspel frå andre unge i kommunen.

Kva er "ei sak"?

Ei sak er noko det burde ha vore gjort noko med, eller noko du vil ta opp. Det kan til dømes dreia seg om: Kva tilbod ønskjer ungdom i ungdomskulen? Bør det vera fritidsklubbar på alle tettstader? Kva med andre tilbod?

Kontakt

Gjertine  Hognestad
Gjertine Hognestad
Sekretær for Hå ungdomsråd
Telefon: 51 79 35 30