Ungdomsrådet

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2021 
Ungdomsrådet har tre gratis arrangement i den forbindelse:

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Vil du vera med på GODT VAS på Vigrest, er det bare å møte opp. 

GRATIS FOREDRAG MED ADIL KHAN 
Ogna Skule 4. oktober kl. 18.00 - 21.00 (dørene åpner kl. 17.30
Kun 80 plasser. Meld deg på her: 

Påmelding til MOTSTAND = STYRKE med Adil Khan 

GRATIS FOREDRAG MED ULIKKE FALCH
Jadarheim på Nærbø 7. oktober kl. 18.00 (dørene åpner kl. 17.30)
Kun 100 plasser. Meld deg på her: 

Påmelding til SO (WHAT ABOUT) ME? med Ulrikke Falch  

Lurer du på noko, ta kontakt med Gjertine Hognestad på mobil: 93662678

 

Ungdomsrådet skal fremma dei unge sine interesser og skal ha ei rådgjevande rolle for kommunen i saker som i særleg grad gjeld ungdom.

Ungdomsrådet er sett saman av 15 faste representantar i alderen 13 – 19 år og kan uttala seg i blant anna:

 • saker som skal til politisk behandling og handlar om barn og unge eller har konsekvensar for desse
 • saker etter eige initiativ som gjelder barn og unge
 • gjennomføring av eigne arrangement av eige budsjett
  Leiar: Sander Nærland Rosseland    Nestleiar: Julia Goszczyk

Ungdomsrådet finn du på Instagram @uraahaa

Kva oppgåver har ungdomsrådet?
 • Ungdomsrådet har rett til å uttala seg i saker som skal til politisk behandling og handlar om barn og unge eller har konsekvensar for desse.
 • I Hå kommune legg Ungdomsrådet vekt på å laga arrangement og bidreg til å fremma eit godt sosialt miljø for ungdom.
 • Ungdomsrådet kan sjølv ta initiativ til saker som gjeld barn og unge.
 • Leiar av ungdomsrådet kan be om ordet i starten av kommunestyremøta. Taletid vert sett i samråd med ordførar.
 • Det skal skrivast ei årsmelding om arbeidet i Ungdomsrådet, som skal sendast til utval for opplæring og kultur og kommunestyret.
 • To representantar frå Ungdomsrådet skal vera med i planlegginga til barn og unges kommunestyre.
 • Ungdomsrådet er bindeleddet til Ungdommens fylkesråd.

 

Får ein betalt for å vera med i Ungdmsrådet?

Representantane får eit møtehonorar på 400 kr pr. møte. Leiar får 600 kr. pr. møte. Varamedlemmar får møtegodtgjersle når dei trer inn som medlem pga. avbod frå faste medlemmar. Reelle reisekostnadar vert refunderte.

Møteplan, saksliste og oversikt over medlemmar

Kontakt

Gjertine Hognestad
Gjertine Hognestad
Sekretær for Hå ungdomsråd
Telefon: 51 79 35 30