Jegerprøven

Alle som skal jakta må ha bestått jegerprøven.

Jegerprøven består av eit obligatorisk jegerprøvekurs og ein elektronisk jegerprøveeksamen. Du må gjennomføra obligatorisk kurs hjå godkjent kurshaldar før du kan ta eksamen i kommunen.


Elektronisk jegerprøveeksamen

Etter du har registrert deg som kandidat og betalt eksamensavgift kan du ta elektronisk jegerprøveeksamen i Hå kommune (rådhuset på Varhaug).

Eksamen er ein elektronisk prøve (på pc) som består av 50 spørsmål med 3 svaralternativ til kvart spørsmål. 80 % av svara må vera korrekt besvart, for at du skal få bestått på eksamen. Det vert stilt spørsmål innanfor alle relevante emner som du har vore innom i  jegerprøve-kurset.

Skal du ta eksamen?
Du kan melda deg på til eksamen ved å bruka skjemaet nederst på denne sida, eller ta kontakt på telefon eller mail.

Det er sett opp eksamen på følgjande datoar: 

  • Onsdag 12.10.2022 kl. 09:00
  • Fredag 14.10.2022 kl. 13:00


Har du spørsmål?
Kontaktperson er Trude Høyland -  e-post trho@ha.kommune.no eller telefon 905 64 392

Felt merka med * må fyllast ut