Her bør du ikkje bada nå

Illustrasjonsbilde Salteåna - Klikk for stort bileteSeks plassar i Hå kommune har dårleg kvalitet på badevatnet.

Det finst fleire flotte badeplassar i Hå, og på ein del av desse kontrollerer me vasskvaliteten i sommarhalvåret.

28. juli vart badevasskvaliteten målt ved Ognaelva, Fuglestadåna, Rennå på Brusand, Stemvatnet Sirevåg, Brusand Camping og Salteåna. Ingen av desse har akseptabel kvalitet.

Er det dårleg kvalitet på badevatnet, vert det sett opp skilt der me rår ifrå bading på den aktuelle badeplassen.

Badeplass Dato for prøvetaking Vasskvalitet
Ognaelva nedanfor FV44

28.07.21

Ikkje akseptabel kvalitet
Fuglestadåna ved kvernhusa 28.07.21

Ikkje akseptabel kvalitet

Rennå, Brusand 28.07.21 Ikkje akseptabel kvalitet
Salteåna ved Refsnes 28.07.21 Ikkje akseptabel kvalitet

Stemvatnet, Sirevåg

28.07.21 Ikkje akseptabel kvalitet

Brusand Camping

28.07.21 Ikkje akseptabel kvalitet


God kvalitet = Mindre enn 100 tarmbakteriar/100 mL
Akseptabel kvalitet = 100-1000 tarmbakteriar/100 mL
Ikkje akseptabel kvalitet = Meir enn 1000 tarmbakteriar/100 mL