Badeplassar i Hå

Klikk for stort bileteDet finst fleire flotte badeplassar i Hå, og på ein del av desse kontrollerer me vasskvaliteten i sommarhalvåret.  

Er det dårleg kvalitet på badevatnet, vert det sett opp skilt der me rår ifrå bading på den aktuelle badeplassen.

Badeplass Dato for prøvetaking Vasskvalitet
Ognaelva nedanfor FV44 7. august Akseptabel kvalitet
Fuglestadåna ved kvernhusa 7. august

Akseptabel kvalitet

Rennå, Brusand 7. august Ikkje akseptabel kvalitet
Salteåna ved Refsnes 7. august Ikkje akseptabel kvalitet
Stemmavatnet, Sirevåg 7. august God kvalitet
Brusand camping (sjøen) 7. august God kvalitet

 

God kvalitet = Mindre enn 100 tarmbakteriar/100 mL
Akseptabel kvalitet = 100-1000 tarmbakteriar/100 mL
Ikkje akseptabel kvalitet = Meir enn 1000 tarmbakteriar/100 mL