Viktig melding

Lukk meldinga

Sjekk kvaliteten på badevatna her

Ikkje bad i Fuglestadåna, Salteåna eller Rennå.

Badeplassen i Fuglestadåna - Klikk for stort bileteFuglestadåna er idyllisk, men prøver viser at kvaliteten på vatnet for tida er dårleg. Det er dermed ikkje lurt å bada her nå.

Det finst fleire flotte badeplassar i Hå, og på ein del av desse kontrollerer me vasskvaliteten i juli. Er det dårleg kvalitet på badevatnet, vert det sett opp skilt der me rår ifrå bading på den aktuelle badeplassen. Du finn resultat frå målingar av kvaliteten på badevatnet under:

BadeplassDato for prøvetakingVasskvalitet
Ognaelva nedanfor FV4419. juli 2023God kvalitet
Fuglestadåna, ved kvernhusa26. juli 2023Ikkje akseptabel kvalitet
Rennå, Brusand26. juli 2023Ikkje akseptabel kvalitet
Salteåna, utløpet av åna ved Refsnesstranda19. juli 2023Ikkje akseptabel kvalitet
Stemvatnet, Sirevåg26. juli 2023God kvalitet

Brusanden

(i sjøen litt sør for utløpet av Rennå)

26. juli 2023Akseptabel kvalitet

God kvalitet = Mindre enn 100 tarmbakteriar/100 mL
Akseptabel kvalitet = 100-1000 tarmbakteriar/100 mL
Ikkje akseptabel kvalitet = Meir enn 1000 tarmbakteriar/100 mL