Badeplassar i Hå

Klikk for stort bileteDet finst fleire flotte badeplassar i Hå, og på ein del av desse kontrollerer me vasskvaliteten i sommarhalvåret.  

Er det dårleg kvalitet på badevatnet, vert det sett opp skilt der me rår ifrå bading på den aktuelle badeplassen.

Badeplass Dato for prøvetaking Vasskvalitet
Ognaelva nedanfor FV44

29.07.2020

Akseptabel kvalitet 
Fuglestadåna ved kvernhusa 29.07.2020

Akseptabel kvalitet

Rennå, Brusand 29.07.2020 Akseptabel kvalitet 
Salteåna ved Refsnes 29.07.2020 Ikkje akseptabel kvalitet 
Stemvatnet, Sirevåg 29.07.2020 Akseptabel kvalitet

 


God kvalitet = Mindre enn 100 tarmbakteriar/100 mL
Akseptabel kvalitet = 100-1000 tarmbakteriar/100 mL
Ikkje akseptabel kvalitet = Meir enn 1000 tarmbakteriar/100 mL