Prisar for renovasjon

I Hå kommune får innbyggarane utdelt fire dunkar som standard: 

  • Dunk med grått lokk for restavfall på 140 liter
  • Dunk med brunt lokk for våtorganisk avfall på 140 liter
  • Dunk med grønt lokk for papir på 240 liter
  • Dunk med blått lokk på 140 liter.

Kva kostar det?

Gebyret er delt opp i en fast og en variabel del. 

Fast gebyr

Det faste gebyret er likt for alle abonnentar, uavhengig av størrelse på dunken og kor mykje avfall me hentar.

Årsabonnement på renovasjon
Gebyr Pris
Årsabonnement på renovasjon 1430 kroner

Pris er eks. mva.

Variabelt gebyr

Den variable gebyrdelen aveheng av størrelsen på restavfallsdunken og tal på dunker.

Pris for renovasjon
Gebyr Pris
Standard størrelse på dunkane 1430 kroner per år
Utvida standardsett (Større restavfallsdunk på 240 liter) 2451 kroner per år
Stort sett (660 liter restavfall) 6738 kroner per år
Ekstra papirdunk 275 kroner per år
Bleiedunk Ordninga med bleiedunk er under avvikling. Frå 1.1.2022 blir ikkje bleiedunkar tømt.
Kompostbinge Ingen årlege gebyr, men 220 kroner for frakt. Viss du vil ha kompost i staden for abonnement på våtorganisk søppeldunk, får du eit fråtrekk på renovasjonsrekninga på 858 kroner i året.
Deling av avfallsdunkar Fleire abonnentar kan dela avfallsdunkar. Det er billigare enn å ha eigne dunkar. Alle betalar den faste avgifta, men det variable gebyret blir delt på dei som deler dunkane.
Endring av størrelse på dunkar Om du skal endra størrelse på avfallsdunkane, vil det kosta 220 kroner for henting av den gamle dunken. (NB! Denne må vera tom og reingjort) Å endra størrelse eller tal på dunkar påverkar renovasjonsgebyret.
Trillehjelp til å setta fram dunken Er det vanskeleg for deg å setja fram dunken? Ved å betala 924 kroner per år, trillar me dunken fram til vegen for deg. Denne prisen gjeld for alle fire dunkane inntil 25 meter. Om me må trilla dunken lenger enn 25 meter, kostar det 25 kroner for kvar påbyrja ti meter.
Nedgravde konteinarar Om du bur ein plass med nedgravde konteinarar, betalar du 1430 kroner kvart år.

Alle prisar er eks. mva.

Når betalar eg gebyr for renovasjon?

Du betalar gebyr for renovasjon saman med dei andre kommunale avgiftene. Kommunen sender ut faktura to gongar i året. Betalingsfristane er 1. april og 1. oktober.