Skulane i Hå

 

Saman om god oppvekst

Hå kommune har utvikla eit program for foreldrerettleiing som er retta mot alle foreldre til barn i alderen 1-12 år, dette heiter «Saman om god oppvekst!».

Kriminalitetsførebygging (SLT)

I det kriminalitetsførebyggjande arbeidet i Hå kommune ønsker me å gi hjelp til barn og unge som er  i risikosona for å utvikla ein kriminell karriere.