Landbrukstenester/Avløysarlag

Landbrukstenester Hå er eit avløysarlag for bøndene i Hå. Sjuke bønder kan ringa vakttelefonen på 900 58 324 for å få landbruksvikar. 

Kontakt

Alf Henning Haukeland
Landbrukskonsulent
Telefon: 51793123