Solcellepanel

Solcellepanel som skal monterast på eksisterande bygningar er i Hå kommune vurdert til å vera ei søknadspliktig fasadeendring.

Frittståande anlegg er alltid søknadspliktige.

Du kan søka digitalt via nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet, (krev innlogging med BankID og betaling). Du kan eventuelt bruka dei manuelle skjemaa på same side, skanna dei inn og senda på e-post til teknisk@ha.kommune.no.