Landbruksplanen er no ute på høyring

Forslag til kommunedelplan for landbruk 2021-2033 med retningsliner for forvaltninga og handlingsprogram er no på høyring. Fristen for å koma med merknadar er 30. april 2021.

Du finn planen her (PDF, 6 MB)

Forslag til retningsliner (PDF, 820 kB) 

Forslag til handlingsprogram (PDF, 525 kB)

Merknadar kan du sende til; landbruk@ha.kommune.no

Det er òg mogleg å skrive innspel merka med «landbruksplan» og sende til:

Hå kommune

Tekniske saker og næring

Rådhusgata 8, 4360 Varhaug

Innan 30.april 2021

Opptak frå politisk behandling av høyringsforsalget til landbruksplanen i kommunestyret finn på  Hå kommune tv

Saksframlegg og vedtak (PDF, 168 kB) 

Fleire vedlegg til planarbeidet og politisk behandling finn du her

Sigbjørn Skjørestad