Landbruksplan

 Klikk for stort bileteMeiner du noko om landbruket i Hå? Kva tenkjer du om matproduksjon i framtida?

Hå kommune er i gang med arbeidet med kommunedelplan landbruk. Planen skal leggja føringane for kommunen sin landbrukspolitikk framover.

Status for landbruksplanen

Nå er planprogrammet (Planprogram kommundelplan for landbruk (PDF, 2 MB))  behandlet og vedtatt av kommunestyret 7 mai. Planprogrammet legger føringene for hva som skal være innholdet i selve landbruksplanen.  I den første høringsperioden kom det inn viktige merknader både på tema og på selve innholdet til landbruksplanen og dette blir tatt med videre.  Vi vil takke for at vi fikk  besøke alle tre bondelaga og en studiering der vi fikk mange gode innspill til planarbeidet!  Nå jobber vi med grunnlaget og innholdet i planen. Har du noen tanker i forhold til planen så ta gjerne kontakt på mail eller telefon. Når det er utarbeidet forslag til landbruksplan, så blir den lagt ut på egen høring før den blir endelig vedtatt.

​Har du spørsmål? Ta kontakt med saksbehandlar Tone Lillemo på telefon: 51 79 31 05