Landbruksplanen

Landbruksplanen er ikke endelig vedtatt.

Opptak frå politisk behandling av høyringsforsalget til landbruksplanen i kommunestyret finn på  Hå kommune tv

Saksframlegg og vedtak (PDF, 168 kB) 

Fleire vedlegg til planarbeidet og politisk behandling finn du her

Sigbjørn Skjørestad