Eigedomsskatt

Det er ikkje eigedomsskatt i Hå kommune