Viktig melding

Lukk meldinga

Matombringing

Du kan få middag levert heim. Dersom du søker om tenesta, og får vedtak om mat levert heim, kan du velja mellom desse abonnementa:

Matombringing

Kva kostar det å få middag levert heim?
Matombringing
Alternativ: Pris:
Middag 3 dagar pr. veke Kr. 1.530,- pr. mnd.
Middag 6 dagar pr. veke Kr. 2.745,- pr. mnd.
Middag 7 dagar pr. veke Kr. 3.062,- pr. mnd.

 

Trykk her for søknadsskjema

 

Korleis avbestilla eller mellombels stoppa middagslevering?

Ta kontakt med servicetorget på telefon 51 79 30 00 eller på epost: post@ha.kommune.no