Her ser du eit oversyn over alle partia i kommunen. Du kan få ei liste over alle representantane for eit einskild parti ved å klikke på partinamnet.
Clear

    Kontaktinformasjon om tenesta

    Hå kommune,
    Rådhusgata 8
    4360 Varhaug

    Telefon: 51793000