Biogass-prosjekt

Hå kommune mottok 27.10.2020 KLP sin klimapris for kommunar for prosjektet "Produksjon av biogass av husdyrgjødsel".

Sjå film om prosjektet:

  

Hå Kommune har i lag med Time og Klepp Kommune gjennomført et biogassprosjekt, som nå er avsluttet.

Prosjektet gikk ut på å vurdere om separering av husdyrgjødsel fra storfe og gris i en våt og en tørr fraksjon før behandling i biogassanlegg vil kunne bidra til å løse utfordringer i forhold til husdyrgjødsel og spredeareal. En har særlig sett på separering på gårdsnivå samt å ta videre den tørre fraksjonen til et sentral biogassanlegg. Dersom en finner anvendelse for restproduktet, så vil en sannsynligvis kunne ha nok spredeareal  ved fremtidig skjerpede krav. Samtidig vil en også kunne få en reduksjon i klimagassutslipp. Prosjektet vurderer også lønnsomheten i dette sett fra bondens perspektiv. Mulig neste steg vil være å etablere et demoanlegg.  Du kan lese rapporten her.