Viktig melding

Lukk meldinga

Vil du bli meddommer, skjønnsmedlem eller medlem av forliksrådet?

Vi trenger meddommere til Sør-Rogaland tingrett, Gulating lagmannsrett, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer, samt medlemmer til forliksrådet i Hå kommune.

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. Det stilles ikke noe krav til den faglige bakgrunnen til en meddommer, noe som har sammenheng med prinsippet om at tiltalte skal «dømmes av sine likemenn». Meddommerne deltar på lik linje med fagdommerne, og skal vurdere både om tiltalte er skyldig og hvilken straff som eventuelt skal gis. Ved avgjørelsen teller stemmene til meddommerne like mye som fagdommernes.

Nå kan du melde din interesse som meddommer for kommende periode, 2025-2028.

Klikk deg videre og fyll ut søknadsskjemaet under hvis du ønsker å bli meddommer, skjønnsmedlem eller forliksrådsmedlem. Det er også mulig å komme med forslag til kandidater. 

Søknadsskjema meddommer, skjønnsmedlem og forliksråd

Det er ønskelig at meddommere i jordskifteretten også foreslås som skjønnsmedlem. 

Søknadsfrist: 5. mars

Hva er en meddommer?

En meddommer (lekdommer) er en person uten juridisk utdannelse som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt i 1-3 saker per år. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, enkelte saker kan vare noe lenger.  Verv som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer, som meddommer i Hå kommune må du:

  • være bosatt i Hå kommune
  • være norsk statsborger
  • være mellom 21 og 70 år - øvre aldersgrense gjelder ikke for skjønnsmedlemmer, og nedre aldersgrense for forliksrådet er 25år.
  • ha stemmerett, samt stå innført i folkeregisteret i Hå kommune på valgdagen
  • snakke og forstå norsk
  • det stilles krav lovlydighet  - det vil derfor foretas en vandelsvurdering av aktuelle kandidater. 
  • det er en fordel om meddommerne har alminnelig god digital kompetanse
  • Enkelte yrkesgrupper kan ikke velges som meddommere, mer informasjon om dette finner du her. 
     

Utvalgene skal bestå av like mange kvinner og menn, og skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen. For å sikre bredde i utvalgene skal det blant annet tas hensyn til alder, etnisk bakgrunn og kultur.

Meddommerne, skjønnsmedlemmer og forliksrådsmedlemmer er folkevalgte, og velges av kommunestyret. 

Ulike typer meddommere

Hå kommune skal oppnevne meddommere til Sør-Rogaland tingrett, Gulating lagmannsrett og Sør-Rogaland jordskifterett.  I tillegg skal Hå kommune foreslå skjønnsmedlemmer - som skal oppnevnes av Rogaland fylkeskommune, samt oppnevne medlemmer til forliksrådet. 

Mer informasjon om de ulike typene meddommere:

 

Spørsmål om vervet som meddommer?

Mer informasjon om det å være meddommer finner du på domstol.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til politisk sekretariat ved Miriam Evje på e-post: miriam.evje@ha.kommune.no