Bilete

KULTURTILBOD 55+

STÅVÅ, program hausten 2022

Seniorkafé i Hå kulturtorg. Fredag kl. 13.00 
Torlandsvegen 14, Nærbø
Inngang med enkel servering kr 100,-

23. september

 

     

 

"I LYSET OG LYDEN AV JÆRMALERNE"

 

Ann-Kristin Sørvåg og Snieguole Lapenaite vil fange tidsånda og presentere musikk som prega tida då Kitty Kielland og dei fyrste jærmålarane var aktive. Ein film med bilete av jærmålarane vert vist under konserten. 

 

Harriet Backer og Kitty Kielland var trufaste male-venninner heile sitt vaksne liv. Harriet Backer var systra til komponisten Agathe Backer Grøndahl. Agathe Backer Grøndahl vert rekna som Norges fyrste kvinnelege nedskrivne komponist. Ho var kollega med Edvard Grieg. Grieg var særs begeistra for Agathe Backer Grøndahl, både som pianistinne og som komponist. Han ville ofte ha Agathe som solist i sin eigen A – moll konsert.

Han oppmuntret henne og meget til å komponere mer musikk.

 

Konserten blir ein ”Hommage a” jærmålarane samt Agathe Backer Grøndahl og E. Grieg.

Romansen er i ferd med å gå ut på dato, folk veit ikkje lenger kva ein romanse er. Det er den norske versjonen av ein tysk Lied, altså eit dikt som er tonesett. Det var dette som var  ”popmusikk” på den tida.

30. september

     

 

 

 

     

SYNG DEG GLAD med TO TYNNE OG EN RUNDE 

Allsang med Ragnvald Wernøe, Lars Ole Bergersen og Per Henry Runde.  

Gjest: Jofrid Mosland.

 

7. oktober

   

   

Kva skjer på innsida i Åna fengsel?
Sosiale ferdigheiter,  motivasjon og  menneskesyn

Føredrag ved verksmester Andreas Bjorland.

 

 

 

14. oktober

   

 

 

Utdrag frå mor sine dagbøker under 2. verdenskrig

Marit Rommetveit Staveland

 

21. oktober

    

Skjerpebekken musikklag

Kjell Gudmestad, Trond Gudmestad og Asgaut Steinnes spelar musikk dei likar, med jærske tekstar. 

 

28. oktober

    

”Lokale, nasjonale og 
internasjonale personligheter”

Egil Ø. Nærland har sett spor både i spaltene, i lokalsamfunnet og i sportsmiljøa han har dekka, både som kommentator og journalist i Stavanger Aftenblad.

18. november

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSERT 

Med Rita Fotland

11. november

Song og forteljing

Dei fleste kjenner melodiane til Lili Marleen og Mandalay. Men kva er historia bak desse kjende songane? Oddvar Bilstad fortel om desse to og fleire kjende songar frå forskjellige land rundt om i verda. 
 

25. november

 

 

 

    

SYNG DEG GLAD med TO TYNNE OG EN RUNDE 

Allsang med Ragnvald Wernøe, Lars Ole Bergersen og Per Henry Runde.  

Gjest: Jofrid Mosland.

9. desember

NÆRLANDHEIMEN
Filmvisning

Olga og Anton Larsen fortel frå tidlege år ved Nærlandheimen.

 

16. desember

    

FRISKLIVSSENTRALEN HÅ 

Med Ingrid Edland-Næsse
   


ANDRE TILBOD 
Hå Frivilligsentral har eit variert tilbod for eldre i kommunen. 

Kontakt

Andreas Austrheim
Leiar fritidsavdelinga Hå kulturtorg
Telefon: 51793530

Kartpunkt