Bilete

STÅVÅ seniorkafé

Fredag kl. 13.00 
Hå kulturtorg, Torlandsvegen 14, Nærbø
Inngang med enkel servering kr 100,-

Program våren 2023

13. januar

 

illustrasjonsbilde av vannflaske med logo til Frisklivsentralen. Foto - Klikk for stort bilete      

 

 

Fysisk aktivitet – alder inga hindring!

 

Med Frisklivsentralen i Hå.

Kroppen og psyken har godt av fysisk aktivitet og trening uansett alder. Ved å vera i fysisk god form vil du i større grad kunna vera aktiv i eige liv og klare deg sjølv. Og, uavhengig av alder, vil framgangen komma fort. Frisklivsentralen ønskjer å formidla positive effektar av fysisk aktivitet og inspirera til auka kvardagsaktivitet.

 

20. januar
 

Bilde av Per Henry Runde, Lars Ole Bergersen og Ragnvald Wernøe. Foto - Klikk for stort bilete      

 

 

 

 

     

Syng deg glad med
To tynne og en Runde 

 

Allsang med Ragnvald Wernøe, Lars Ole Bergersen og Per Henry Runde.  

 

 

27. januar

 

illustrasjonsbilde Bingo, grafikk - Klikk for stort bilete

 

Bingo! 

 

Bingovert: Annette Jensen Gimre

17. februar 

 

Portrett av Torolf Nordbø, Foto - Klikk for stort bilete

 

 

Frå Prøysen til Elvis

 

”Viser, Humor og Allsang.”
Torolf Nordbø syng og spelar andres og eigne viser.  Han syng for det meste meste på norsk, men eit par kjende amerikanske Elvis-songar blir det og plass til. Mellom songane fortel han litt morosame historier knyt til songane, folkeliv og kultur på Sør-Vestlandet. 

 

17. mars

 

Bilde av Per Henry Runde, Lars Ole Bergersen og Ragnvald Wernøe. Foto - Klikk for stort bilete

 

   

   

Syng deg glad med
To tynne og en Runde 

 

Allsang med Ragnvald Wernøe, Lars Ole Bergersen og Per Henry Runde.  

 

 

 

24. mars

 

Portrett av Jarle Obrestad, foto - Klikk for stort bilete

 

Konsert med Jarle Obrestad


Andre tilbod

Hå Frivilligsentral har eit variert tilbod for eldre i kommunen. 
Her finn du informasjon om Hå Frivilligsentral.

Kontakt

Andreas Austrheim
Leiar fritidsavdelinga Hå kulturtorg
Telefon: 51793530

Kartpunkt