Viktig melding

Lukk meldinga

Bilete

STÅVÅ seniorkafé

Fredag kl. 13.00 
Hå kulturtorg, Torlandsvegen 14, Nærbø
Inngang med enkel servering kr 100,-

Program hausten 2023

 

15. september

 

Tora Aasland

 

 

 

Samvirke mellom frivillighet og offentlig beredskap. Hvordan møte framtidige kriser?

 

Beredskap har kome høgare på den politiske dagsordenen. Dramatiske hendingar som 22. juli-terroren og krigen i Ukraina har medverka til det, det same har ras, brannar og ulukker som viser at også det moderne, høgteknologiske samfunnet kan vera sårbart. Og ikkje alle utfordringar kan løysast berre med profesjonelt mannskap. I mange tilfelle er det dei frivillige som er først på staden.
 

I doktorgradsavhandlinga som ho forsvarte i 2022, set Tora Aasland søkelyset på den frivillige innsatsen i beredskapsarbeidet, og korleis dei frivillige på best måte kan samvirka med det profesjonelle, offentlege apparatet. Foredraget byggjer på dette arbeidet. Blant spørsmåla Aasland drøftar, er: Korleis finn ressursane kvarandre? Lærer me av våre erfaringar frå krig og kriser? Korleis handtera spenninga mellom det sentrale og lokale? Og kva er god beredskapsleiing?
 

Tora Aasland (f. 1942) bur i Time. Ho har hatt ei rekkje framståande verv, mellom andre stortingsrepresentant for SV (1985-1993), fylkesmann i Rogaland (1993-2007) og forskings- og høgare utdanningsminister (2007-2012).

22. september 

 

Are Sleveland - Klikk for stort bileteAre Sleveland

 

Are Sleveland - trubadur 

 

Are er opphavleg frå Egersund og bur no i Stavanger. Han er ein erfaren artist og låtskrivar som har vore på utallige scener. Han spelar frå eit breitt repertoar med kjende låtar som passar for folk flest.

29. september

 

 

Oddvar Bilstad – foredrag


Agnes Varhaug er med på trekkspel. 
Dei fleste minnast songen og 
melodien ”Mandalay”. Songen var 
ein kjend slager på 1950- talet. Men, kva handlar songen om, og kva er historia bak denne songen? Vi får og høyra historien om, og lytta litt til fleire andre nordiske songar denne gongen.

 

6. oktober

 

Bokomslag Agent i egen by - Klikk for stort bilete

 

Alf Aakre - Agent i egen by

 

Johan Aakre har skrive bok om far sin Alf Gunleif Aakre (fødd 29. desember 1917 i Egersund, død 26. oktober 1988 i Egersund).

Motstandsmannen Alf Aakre meldte seg til teneste allereie i aprildagane 1940. Han vart tidleg med i etterretningsorganisasjonen XU.

I boka blir vi tatt med på oppdrag i Shetlandsgjengen, SOE og Kompani Linge. Boka fortel om det farefulle livet som agent i eigen heimby, i tillegg til oppdrag andre stader. Vi får høyre om Operasjon Carhampton, Vestige IV og det som vart kjent som «Aakregjengen». Livet til Alf Aakre og familien blir skildra gjennom sonen, som fekk eit nært forhold til mange motstandsfolk.

Johan Aakre løftar på sløret til ei hardt prøvd familie. Nokre vart kjende motstandsfolk, nokre vart gislar og éin enda opp som angivar. Forfattaren let dei som var med, snakke gjennom dagbøker og mange unike fotografier. Krigen stoppa ikkje med freden i 1945. Boka følgjer familien vidare gjennom ei vill etterkrigstid og tunge tider.

«Alf Aakre – agent i egen by» er boka mange har sakna. Johan Aakre har med si formidlingsevne klart å skrive ei krigshistorie som òg vil nå nye generasjonar.  Fredag 6. oktober gjestar han Ståvå og fortel frå boka. 

13. oktober

 

Bokomslag Moltekrig og Moltegleder - Klikk for stort bilete

 

Moltekrig og moltegleder

 

Bok skrive av: Trond Roy Pedersen – tidligere skulesjef i Klepp.

 

Molte er meir enn bare eit bær. Det er helse og krig, gode historier, fyndige avisoverskrifter, mange raritetar, og einaste veksten som får eigne stortingsdiskusjonar og eigne lover. Men mest av alt er det bæret med flest fyndord. Molta er gylden juvel, det edlaste bæret og dronninga. Det er tydelegvis ypparleg som salsprodukt av allslags. Det er ynda i litterære tekstar. Og det er ikkje måte på kor mange herlege oppskrifter det er med moltebæret. Bæret fortener ei eiga bok som får fram alle desse gode, interessante og rare sidene som molta er hovudrolleinnehavaren i. Og med til det høyrer sjølvsagt også den faglege kunnskapen om molta, men er fagekspertane einige om den?

27. oktober

portrett Merethe Elin Kvia - Klikk for stort bilete

 

Merethe Elin Kvia forteller om frivillighetsplan for Hå kommune.

3. november

 

Portrett Sven Egil Omdal - Klikk for stort bilete

 

Nordmennene i Sachsenhausen

 

Sven Egil Omdal har skrive boka "Nordmennene i Sachsenhausen", som handlar om nordmennene som var fangar i konsentrasjonsleiren. Boka fortel om dei politiske ideane til Einar Gerhardsen og kor viktige dei var for Etterkrigs-Norge.

 

Bønder, arbeidarar, professorar, leger, fiskarar og kjøpmenn sultet, sleit og drøymde saman. Nazistane skapte ein politisk verkstad for heilt andre idear enn nazismen. I norskebrakkene var det to framtidige norske statsministrar, seks statsrådar og andre som skulle bidra til å skape eit betre Norge etter krigen.

   
   
   

Andre tilbod

Hå Frivilligsentral har eit variert tilbod for eldre i kommunen. 
Her finn du informasjon om Hå Frivilligsentral.

Kontakt

Andreas Austrheim
Leiar fritidsavdeling Hå kulturtorg
Mobil: 41532617

Kartpunkt