Vellag i Hå

I hå kommune er det mange vellag. Dei har mellom anna delansvar for drift og vedlikehald av leikeplassar

Søknad om tilskot til vellag