Vipa i Jærlandskapet

Vipa er en del av kulturlandskapet på Jæren og i de seneste år har den vært i tilbakegang.  Det er derfor fokus på hvordan vi kan ta vare på den. Det 4. mars 2020 ble det holdt et stort møte om vipa.

 

Det var innlegg om vipas liv og virke (PDF, 8 MB)  av ornitolog Oddvar Heggøy og 

Fylkesmannen informerte om  lovverk og Regionalt miljøprogram (PDF, 977 kB)  mv.

De har også lagt ut midtside fra Bondevennen. Den er fin å skrive ut og henge opp.