Tiltak i vassdrag

Ønsker du å gjøre tiltak i vassdrag, så må du alltid ta kontakt med oss først. Mange tiltak er søknadspliktige. Det er Fylkeskommunen eller Statsforvalteren som skal behandle denne type saker. Det betyr ikke nødvendigvis at det er vanskelig å få tillatelser. Men en vil sikre at arbeidet blir utført på en slik måte at livet i vassdraget ikke blir forringet. Det er også mulig å få tilskudd til mange av disse tiltak.

Søknadsskjema for søknad om tiltak i vassdrag finner du her. Søknaden går via kommunen.

Eksempler på miljøvennlig erosjonssikring ligger i linken.