Viktig melding

Lukk meldinga

Barne- og ungdomsløftet

Barne- og ungdomsløftet er Hå kommune sin modell for arbeidet med å sikra tidlig innsats og god tverrfagleg samhandling for barn og unge.