Utleige av skular og barnehagar i Hå

Utleigeprisar i 2022

Kveldstid
måndag-fredag
kr pr dag

Helg
laurdag-sundag
kr pr dag

Leige av rom

290
560

Leige av gymsal / aula / kjøkken

400
800

Barnehage

800
1975

Kantine rådhuset

800
1975

Paviljongen Nærbøparken

575
575

Leige av skule (evt med basseng)

 
Helg: 8750

 

Kontakt den aktuelle skulen eller barnehagen direkte, for leige av lokale.

  • Ved utrekning av leige betaler ein for den leietida som er tildelt etter søknad.
  • Lag og organisasjonar i kommunen skal som før kunna låna rom på skulane gratis for alle dagar, vekedagar og helg.
  • Leigetakarane kan sjølv vaska. Utleier godkjenner vaskinga.
  • Skulen sine reinhaldarar kan vaske etter tariff mot betaling frå leigetakar.
  • Leigetakar må betala vaktmeister etter tariff, dersom det er nødvendig med slik  teneste.
  • Leigetakar må dekkje skader som oppstår under utleige.
  • Betaling for skulebesøk frå andre kommunar: Kr. 900 pr brukt lærartime + mat/kopiering.
  • Betaling for elevar frå andre kommunar: Bruk KS sine satsar for betaling mellom kommunar