Frivillige tiltak i landbruket

Med "frivillige tiltak i landbruket" menes at bøndene gjennomfører tiltak som ikke er lovpålagte, og som bidrar til bedret vannkvalitet.

Slike tiltak er blant de mest kostnadseffektive når det gjelder å redusere næringstilførsel til vassdragene, og omfatter tiltak som:

  • Etablering av renseparker
  • Dannelse av bekkelag
  • Etablering av vegetasjonssoner og gjødslingsfrie soner mot vassdrag
  • Fokus på gjødslingstidspunkt
  • Vurdering av tilstand på tekniske installasjoner, deriblant gjødselkjeller og siloanlegg
  • Tiltak for veksthus (rensing/resirkulering av avløpsvann)

Har du spørsmål rundt disse forhold, ta kontakt med prosjektleder Per. M. Bjorland eller Anne Marie Lerang.

Les mer om prosjektet her.

Kontakt

Anne Marie Lerang
Prosjektleder
Mobil: 988 76 589
Per M. Bjorland
Prosjektleder
Mobil: 915 79 379