Viktig melding

Lukk meldinga

Frivillige tiltak i landbruket

Med "frivillige tiltak i landbruket" menes at bøndene gjennomfører tiltak som ikke er lovpålagte, og som bidrar til bedret vannkvalitet.

Slike tiltak er blant de mest kostnadseffektive når det gjelder å redusere næringstilførsel til vassdragene, og omfatter tiltak som:

  • Etablering av renseparker
  • Dannelse av bekkelag
  • Etablering av vegetasjonssoner og gjødslingsfrie soner mot vassdrag
  • Fokus på gjødslingstidspunkt
  • Vurdering av tilstand på tekniske installasjoner, deriblant gjødselkjeller og siloanlegg
  • Tiltak for veksthus (rensing/resirkulering av avløpsvann)

Har du spørsmål rundt disse forhold, ta kontakt med prosjektleder Per. M. Bjorland eller Maya Runde Stølen

Jæren Vannområde har et overordnet faglig ansvar for for Frivillige Tiltak i Landbruket. Les om Rogaland Vannregion og Jæren Vannområde her.

Kontakt

Maya Runde Stølen
Prosjektleiar, frivillige tiltak i landbruket
Per M. Bjorland
Prosjektleiar, frivillige tiltak i landbruket
Mobil: 91579379