Frivillige tiltak i landbruket

Med "frivillige tiltak i landbruket" menes at bøndene gjennomfører tiltak som ikke er lovpålagte, og som bidrar til bedret vannkvalitet.

Slike tiltak er blant de mest kostnadseffektive når det gjelder å redusere næringstilførsel til vassdragene, og omfatter tiltak som:

  • Etablering av renseparker
  • Dannelse av bekkelag
  • Etablering av vegetasjonssoner og gjødslingsfrie soner mot vassdrag
  • Fokus på gjødslingstidspunkt
  • Vurdering av tilstand på tekniske installasjoner, deriblant gjødselkjeller og siloanlegg
  • Tiltak for veksthus (rensing/resirkulering av avløpsvann)

Har du spørsmål rundt disse forhold, ta kontakt med prosjektleder Per. M. Bjorland eller Anne Marie Lerang.

Les mer om prosjektet her.

Kontakt

Anne Marie Lerang
Mobil: 988 76 589
Per M. Bjorland
Prosjektleder
Mobil: 915 79 379