Frivilligpris

Hå kommune sin frivilligpris

 

 

Meld inn kandidatar til prisen på epost innan 10.12:

frivilligsentralen@ha.kommune.no

 

 

Prisen vert delt ut av ordføraren på kommunen sitt nyttårstreff.

Einskildpersonar, organisasjonar eller lag som har gjort ein særs verdfull innsats i det frivillige arbeiet i kommunen kan vinna. Det frivillige arbeidet kan ha vore over lengre tid, eller i eit tidsavgrensa prosjekt. Innsatsen må ha vore utan løn.

Representantar for frivilligrådet, saman med to politikarar, avgjer kven som får prisen.