Viktig melding

Lukk meldinga

Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre (BUK) er ein arena der kommunen sine barn og unge får anledning til å sei si meining. 

Barn og unges kommunestyre har møte ein gong i året og består av tre representantar frå 5.-7. trinn og tre representantar frå 8.-10. trinn på kvar skule. Ordførar, rådmann, kommunalsjefar og fleire politikarar er og til stades i møtet. Barn og unges kommunestyre behandlar ulike saker og har ansvaret for å fordela 60 000 kroner.

Barn og unges kommunestyre føregår i kommunestyresalen og er bygd opp på same måte som eit vanleg kommunestyremøte med saksliste, namneopprop, ordstyrar og stemmeskilt. Elevane vert utfordra til å halda innlegg rundt eit tema som er viktig for kommunen. Dette engasjerer både elevar, politikarar og skulesjefen.

Historikk

Barn og unges kommunestyre
Tittel Publisert Type
Protokoll BUK 2021

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll BUK 2021.pdf
Protokoll BUK 2020

09.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll - 2020.pdf
Protokoll BUK 2019

09.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Møtebok - BUK 2019 06.11.2019.pdf
Protokoll BUK 2018

09.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll BUK 2018.pdf
Protokoll BUK 2017

09.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll BUK 2017.pdf
Protokoll BUK 2016

09.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned protokoll_fraa__barn_og_unges_kommunestyre__2016.pdf
Protokoll BUK 2015

09.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned protokoll_fraa_barn_og_unges_kommunestyre_2015.pdf
Protokoll BUK 2014

Protokoll ifra barn og unges kommunestyremøte 11.11.2016

09.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned protokoll_fraa_barn_og_unges_kommunestyre_2014.pdf