Tømmedagar

Tømmekalender for 2020

Klikk for stort bileteRestavfallsdunken og matavfallsdunken blir tømt kvar 14. dag. Papirdunken blir tømt ein gong i månaden. Dunken for glas- og metallemballasje blir tømt annankvar månad. Sjekk tømmekalenderen for å sjå når det er tømming av dei ulike dunkane hjå deg. På tømmedagen skal dunkane trillast ut seinast klokka 06.00. Om det er vanskeleg for deg å setta fram dunken, kan du bestilla hjelp til dette.