Tømmedagar

Tømmekalender

Klikk for stort bilete1. Digital tømmekalender

Tømmekalenderen for 2021 er laga først og fremst digital. Trykk på den blå knappen rett ovanfor her for å finna gata og tømmeruta di. Sjå rettleiinga på korleis du kan legga den inn i google-kalenderen din på mobilen. Då vil du få varsling kvar gong det er tømming.

2. Ny versjon i år

Tømmekalenderen på eitt ark slik den var i fjor, er ikkje laga i år. Du kan skriva ut tømmekalenderen for seks månader om gongen (når du har funne ruta di), eller du kan be servicetorget om å skaffa deg ein årsoversikt. Denne er då på eit ark per månad. 

3. Slik skriv du ut tømmekalenderen

Finn rett gate og tømmerute

Trykk på "skriv ut-ikonet":

Klikk for stort bilete 

 

 

 

Vel seks månader på nedtrekksmenyen:

Klikk for stort bilete 

 

 

 

4. Praktisk om tømming

Restavfallsdunken og matavfallsdunken blir tømt kvar 14. dag. Papirdunken blir tømt ein gong i månaden. Dunken for glas- og metallemballasje blir tømt annankvar månad. Sjekk tømmekalenderen for å sjå når det er tømming av dei ulike dunkane hjå deg. På tømmedagen skal dunkane trillast ut seinast klokka 06.00. Om det er vanskeleg for deg å setta fram dunken, kan du bestilla hjelp til dette.