Viktig melding

Lukk meldinga

Sosiale tenester - NAV Hå

Her finn du informasjon om NAV i Hå 

På nettsidene til NAV finn du mellom anna informasjon om opningstid, adresse og telefonnummer.

Om du ikkje har pengar til heilt naudsynte utgifter kan du ha rett på økonomisk sosialhjelp:

Her finn du informasjon om økonomisk sosialhjelp

Om du opplever at økonomien ikkje strekk til, eller har problem med å betala rekningar eller handtera gjelda di, kan du søka om økonomisk rådgjeving:

Her finn du informasjon om økonomisk rådgjeving

Om du ikkje har ein stad å sove eller opphalda deg det neste døgnet, kan du få eit mellombels butilbud:

Her finn du informasjon om mellombels butilbod