Barnehagevedtekter

14 Endring av vedtektene

Endring av vedtektene skal gjerast av Utval for opplæring og kultur