Tilsette ved landbrukskontoret

Tilsette ved landbrukskontoret

Halldor Gislason, landbrukssjef

Telefon: 51 79 31 24 / 400 31 431
E-post: hgis@ha.kommune.no
Ansvarsområde: Nydyrking, landbruksvegar, BU-middel, Innovasjon Norge, steingardar, SMIL-middel, skogsforvalting, viltforvalting, miljø og vatn.

Else Brit Helland Mæland, konsulent landbruksforvalting

Telefon: 51 79 31 27

Mobil: 41 50 12 19
E-post: ebh@ha.kommune.no
Ansvarsområde: Produksjonstilskot, Regionalt miljøtilskot, godkjenning av spreieareal, gjødselforskrift, tidleg pensjon, kontakt med Mattilsynet når det gjeld dyrevelferd og plantevernmiddel.

 

Alf Henning Haukeland, konsulent landbruksforvalting

Telefon: 51 79 31 23

Mobil: 97 30 87 47
E-post: ahha@ha.kommune.no
Ansvarsområde: Erstatningssaker, gardskart, tilskot ved sjukdom og fødsel, drenering, produksjonstilskot, tidleg pensjon.

 

Karin Hansen Nærland, landbruks- og miljørådgiver

Telefon: 51 79 31 16

Mobil: 95 97 80 69

E-post: karin.naerland@ha.kommune.no