Bø- og Dalabekken

Vi fikk utarbeidet en kartlegging og vurdering av fysiske inngrep i nedre del a Bø- og Dalabekken høsten 2020, se rapport i lenke. Det har resultert i at vi nå i 2021 og 2022 har gjennomført tiltak for nedre del av Dalabekken - fra Opstadvegen til Håelva. I Roskdalen har vi åpnet røyr samtidig som grusbanen blir endret til et stor fri- og lekeområde. På hele strekket har det blitt gjennomført habitatsforbedrende tiltak. Kantsikring, steinutlegg, grusutlegg, treplanting med mer. Alt dette forventes å ha positiv innvirkning i flomsituasjoner samt at det forbedrer levevilkårene for livet i bekken. I forbindelse med arbeidet har vi funnet kjempespringfrø. Denne ble luket bort i sommeren 2021 og 2022. Lukearbeidet skal følges opp i et par år. Du kan lese om alle tiltak i vedlegget.