Bø- og Dalabekken

Vi fikk utarbeidet en kartlegging og vurdering av fysiske inngrep i nedre del a Bø- og Dalabekken høsten 2020, se rapport i lenke. Det har resultert i at vi nå i 2021 er i gang med tiltak for nedre del av Dalabekken. Her skal vi åpne et røyr i Roskdalen samtidig som grusbanen blir endret til et stor fri- og lekeområde. Videre skal vi gjøre mange ulike tiltak i bekken for å forbedre forhold for fisk og andre smådyr. I forbindelse med arbeidet har vi funnet kjempespringfrø. Denne ble luket bort i sommeren 2021. Lukearbeidet skal følges opp i et par år. Du kan lese om alle tiltak i vedlegget.