Nytt fra landbrukskontoret

Her kan du lese våre nyheter

Du er med å forme innhold i landbruksplanen ved å holde eller delta på gjestebod

22.08.2019

Vi minner om at nå er det tid for å søkja på Regionalt miljøprogram (RMP). Søknadsfristen er 15. oktober.

Det er mange ulike soner å forholde seg til når det gjelder vassdrag. Her er en oversikt.

27.02.2019

Det er nå gitt føringer for hvordan investeringsmidler i landbruket  (IBU-midler) skal brukes i 2019. 

 

21.03.2019

Nå er det sesong for kjøring av husdyrgjødsel. Husk kantsonene og gi beskjed til den som kjører. Spredeareal på beite må være godkjent. Ta kontakt dersom du trenger godkjenning. 

13.03.2019

Trenger du en gjerdeklyver og eventuelt en hundeport på eiendommen din? Har du trafikk av folk over eiendommen din? Da kan du på enkel vis søke om å få en eller flere. Dette gjelder både nye steder og der eldre gjerdeklyvere som er godt brukte kan ha behov for å bli skiftet ut.

Les mer om dette her.

13.03.2019

Kompensasjon for avlingstap tilsvarer ca 5 kr/Fem

 

20.02.2019

Vegetasjonssoner, gjødslingsfrie randsoner og spredning av husdyrgjødsel

15.02.2019

Hvis jorda din drenerer til Håelva, Salteåna eller Tverråna så kan du gjennom RMP (Regionalt miljøprogram) inngå miljøavtale og motta godtgjørelse for dette.

13.02.2019

Nå er den nye søknadsportalen åpen og fremtidige søknader om SMIL-midler og dreneringstilskudd skal gå via denne.