Viktig melding

Lukk meldinga

Kva kostar det å søka?

Du må betala for at kommunen skal behandla byggesøknaden din. Prisen du må betala avhenger av kva du skal bygga.

Saksbehandlingsgebyret blir rekna ut frå eit basisgebyr basert på kva du skal bygga og eit arealgebyr for størrelsen på byggverket. Dersom du søker om dispensasjon, kjem dispensasjonsgebyret i tillegg.

Eksempelet under viser saksbehandlargebyr for å bygga ein garasje på 50 kvadratmeter som krev dispensasjon frå regulert byggegrense.

Type gebyr

Pris (2022-pris)

Grunnbeløp

3016 kroner

Arealgebyr (20 kr x 50 m2)

1000 kroner

Dispensasjon, byggegrense

5660 kroner

Sum 9676 kroner

 

Fullstendig prisliste for byggesaks- og reguleringsgebyr finn du her 

Opningstider

Byggesakskontoret er ope måndag til fredag 12.30-14.00.

Klikk her for å bestilla møte

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000

Kartpunkt