Viktig melding

Lukk meldinga

Fritidskassen i Hå

Fritidskassen er en søkbar ordning for barn og unge som har behov for økonomisk støtte til å delta i fritidsaktiviteter.

Her kan du søke støtte fra Fritidskassen

Fritidskassen kan gi støtte til deltakeravgift i faste, organiserte fritidsaktiviteter.
I tillegg støttes kostnader til utstyr, deltakerutgifter ved cup, leir, reise/transport, måltider og annet som er nødvendig for å delta på en fast, organisert fritidsaktivitet.

Frivilige lag og organisasjoner som tilbyr faste fritidsaktiviteter (idrettslag, speider, kor eller lignende ideell organisasjon), og ansatte i det offentlige kan søke på ordningen på vegne av barn/ungdom som har behov. 

Kontakt

Renate Erga Cederstrøm
Koordinator Alle med i Hå
Mobil: 45044821