Viktig melding

Lukk meldinga

Turvegar og friluftsliv i Hå

Hå kan by på naturopplevingar i eit ope og variert kulturlandskap, strand og hei, surfing og badeliv. Det er rike moglegheiter for fiske både i sjø, ferskvatn og to av dei beste lakseelvane i landet. Nærbøparken er og ein ynda utfartsstad, særleg for skular og barnehagar.