Viktig melding

Lukk meldinga

Syn- og hørselskontakt

Dersom du har utfordringar med syn eller hørsel kan du kontakta kommunens syn- og hørselkontakt.

Syn- og hørselskontakten hjelper deg med å: 

 

Kartlegga behova dine.

Gje råd og rettleiing til praktiske og tekniske tiltak.

Søka om hjelpemiddel ved behov.

Kven kan få hjelp av syn- og hørselskontakten?

Du kan få hjelp av syn- og hørselskontakten dersom du:

  • Har problem med å høyra dørklokka, brannvarslar, det som vert sagt i samtalar og liknande.
  • Har vanskar med å lesa, skriva eller anna nærarbeid.
  • Har vanskar med å orientera deg ute/inne på grunn av svekka syn.

Ved nedsatt syn må dokumentasjon frå augelege vedleggjas. Dokumentasjonen må ikkje vera eldre enn ett år.

Korleis kan eg få time hjå syn- og hørselskontakten?

Send søknadsskjemaet i posten til: Syn- og hørselskontakt i Hå, Lyngvegen 14, 4365 Nærbø. 

 

Søknadsskjema finn du her (PDF, 124 kB)

 

Ikkje send sensitive opplysningar på e-post.

Vil du ha kontakt med likeperson for høyreapparatbrukarar?

Kvar torsdag klokka 15.00-18.00 kan du treffa likeperson på Snadder gatekjøkken på Nærbø.

Syn- og hørselskontakten har arbeidstid i Hå kommune tysdagar i partallsveker, kvar onsdag og torsdag.

Opningstider

08.00 - 15.00

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000

Kartpunkt