Bustadkompasset

Det er mange reglar og mange ansvarlege i prosessen med busetting av flyktningar. Synest du det er vanskeleg å finna fram i all informasjonen? Me har laga eit bustadkompass som kan hjelpa deg med å gjera vegen til busetting enklare. Kompasset kan brukast av alle, men er spesiallaga for kommunane Hå, Time og Klepp.

Kor bur du nå?Endre svaret
Har du registrert deg hjå politiet?
Har du registrert deg hjå politiet?
Kor ønsker du å bu?Endre svaret
Treng du ein plass å bu eller økonomisk hjelp?

Ta kontakt med UDI for plass på asylmottak på telefon 23 35 18 00.

Registrering

Møt opp på Hotell Sverre i Sandnes for å registrera deg hjå politiet. Her kan du også be om plass til å bu.

Telefon:  51 97 30 00.

Finn bustad i Hå kommune

Dersom du allereie har eit nettverk i Hå, ønsker du gjerne å bu her.
Å finna bustad sjølv gir deg kontroll over livssituasjonen din.

 

Det er viktig å vita at busetting ikkje kan starta før du har fått vedtak om kollektiv beskyttelse frå UDI. Etter vedtak om beskyttelse er det IMDi som gjer vedtak om busetting, og ikkje kommunen. Viss du ønsker å søka IMDi og kommunen om sjølvbusetting, kan du allereie nå starta prosessen med å levera inn usignert leigekontrakt:

 

Slik gjer du:

 1. Finn deg ein aktuell bustad på den private leigemarknaden.
 2. Be utleigar om å laga ein leigekontrakt med pris utan at nokre av partane signerer denne avtalen.
 3. Fyll ut skjema og last opp usignert leigekontrak her 
  (Leigekontrakten du lastar opp vil bli brukt av kommunen til å kontakta IMDi om sjølvbusetting.)

 

For tida er det lang saksbehandlingstid hjå IMDi, og du må derfor rekna med noko ventetid.  

 

Finn bustad i Time kommune

Dersom du allereie har eit nettverk i Time ønsker du gjerne å bu her. Å finna bustad sjølv gir deg kontroll over livssituasjonen din. 

 

Det er viktig å vita at busetting ikkje kan starta før du har fått vedtak om kollektiv beskyttelse frå UDI. Etter vedtak om beskyttelse er det IMDi som gjer vedtak om busetting, og ikkje kommunen. Viss du ønsker å søka IMDi og kommunen om sjølvbusetting, kan du allereie nå starta prosessen med å levera inn usignert leigekontrakt:

 

 Slik gjer du: 

 1. Finn deg ein aktuell bustad på den private leigemarknaden. 

 1. Be utleigar om å laga ein leigekontrakt med pris utan at nokre av partane signerer denne avtalen. 

 1. Fyll ut skjema og last opp usignert leigekontrakt her
  (Leigekontrakten du lastar opp vil bli brukt av kommunen til å kontakta IMDi om sjølvbusetting.) 

For tida er det lang saksbehandlingstid hjå IMDi, og du må derfor rekna med noko ventetid.

 

Finn bustad i Klepp kommune

Dersom du allereie har eit nettverk i Klepp ønsker du gjerne å bu her. Å finna bustad sjølv gir deg kontroll over livssituasjonen din. 

Det er viktig å vita at busetting ikkje kan starta før du har fått vedtak om kollektiv beskyttelse frå UDI. Etter vedtak om beskyttelse er det IMDi som gjer vedtak om busetting, og ikkje kommunen. Viss du ønsker å søka IMDi og kommunen om sjølvbusetting, kan du allereie nå starta prosessen med å levera inn usignert leigekontrakt:

 

 Slik gjer du: 

 1. Finn deg ein aktuell bustad på den private leigemarknaden. 

 1. Be utleigar om å laga ein leigekontrakt med pris utan at nokre av partane signerer denne avtalen. 

 1. Fyll ut skjema og last opp usignert leigekontrakt her
  (Leigekontrakten du lastar opp vil bli brukt av kommunen til å kontakta IMDi om sjølvbusetting.) 

For tida er det lang saksbehandlingstid hjå IMDi, og du må derfor rekna med noko ventetid.

 

Kontakt aktuell kommune

Ta kontakt med den kommunen du ønsker å busetta deg i for vidare rettleiing.

Vel eit av alternativene ovenfor