Håelva

Det ble utarbeidet tiltaksplan for Håelva i 2017. Siden har vi også fått utarbeidet en tiltaksplan for habitatsforbedrende tiltak i nedre del av elva fra Hauglandsbrua til utløp og  det som ble planlagt er nå gjennomført. Vi forsetter å ta ut vannprøver for å sjekke vannkvalitet og det vil også bli foretatt andre fiske- og elvemusling-undersøkelser fremover.  

Kontakt

Karin Hansen Nærland
Landbruks- og miljørådgivar
Mobil: 95978069