Håelva

Det ble utarbeidet tiltaksplan for Håelva i 2017. Siden har vi også fått utarbeidet en tiltaksplan for nedre del av elva og mye av det som ble planlagt er nå gjennomført. Vi forsetter å ta ut vannprøver for å sjekke vannkvalitet og det vil også bli foretatt andre undersøkelser over tid.  

Kontakt

Karin Hansen Nærland
Rådgiver
Mobil: 95978069