Viktig melding

Lukk meldinga

Ordføraren sin vekeplan

 

Veke 39 

Måndag 25. september 2023 
Kl. 14:00 - 15:00 Kontaktmøte mellom politisk og administrativ leiing 
Kl. 17:00 - 18:00 Samrådingsmøte
Kl. 18:00 - 20:00 Gruppemøte
 
Tysdag 26. september 2023 
Kl. 08:00 - 10:00 Frokostmøte i kommunestyresalen
Kl. 12:30 - 13:00 Sakliste til formannskapsmøtet ++
Kl. 17:30 - 19:30  Treffpunkt Jæren (Tine, Kviamarka)
 
Onsdag 27. september 2023 
 
Torsdag 28. september 2023 
Kl. 12:00 - 16:00 Styremøte - Jærmuseet
 
Fredag 29. september 2023
Kl. 11:00 - 12:00 Forhandlinger om vegløysing ned mot Madland hamn (kontor - ordførar)
 
Laurdag 30. september 2023
Kl. 15:00 - 15:30 Vigsel
 
Med ønske om ei god veke!

NB! Endring i oppsett vekeplan kan førekoma.