Ordføraren sin vekeplan

 

Veke 38

Måndag 20. september 2021 
Kl. 08:00 - 11:00 Konferanseopning (M/S Rygerlekter, Stavanger)
Kl.  11:15 - 12:15 Lunch (Stavanger)
Kl. 13:30 - 14:30 Vekemøte med kommunedirektøren
Kl. 14:30 - 15:30 Vekemøte med varaordførar og kommunedirektør
 
Tysdag 21. september 2021
Kl. 09:00 - 12:00 Møte i Jærrådet
Kl. 13:00 - 13:30 Sakliste til formannskapsmøtet 28.09.2021
Kl. 14:00 - 16:00 Nordic Edge KS-sesjon (Teams)
Kl. 16:00 - 18:00 Folkemøte eldre (kommunestyresalen)
 
Onsdag 22. september 2021 
Kl. 09:00 - 10:30 RPJSR - styringsgruppemøte
Kl. 10:00 - 11:30 KLP kommunekonferanse
Kl. 11:00 - 12:00 Møte mellom statsforvaltaren og kommunane på Jæren om koronastrategi for hausten 2021
Kl. 12:00 - 15:00 Næringstreff (Kviamarka)
 
Torsdag 23. september 2021 
 
Fredag 24. september 2021 
Kl. 08:30 - 09:30 Dialogmøte mellom ordførarane og statsforvaltaren
Kl. 13:00 - 14:00 Beredskapsmøte Jærkommunane
 
Søndag 26. september 2021
Kl. 16:00 - 19:00 Kystvandring søppelhenting (Grødaland)
 

Med ønskje om ei god veke! 

NB! Endring i oppsett vekeplan kan førekoma.