Ordføraren sin vekeplan

 

Veke 13 

Måndag 27. mars 2023 
Kl. 14:00 - 15:00 Kontaktmøte mellom politisk og administrativ leiing
Kl. 18:00 - 19:00 Samrådingsmøte
 
Tysdag 28. mars 2023 
Kl. 08:00 - 09:00 Veien videre Dysjaland
 
Onsdag 29. mars 2023      
Kl. 10:00 - 16:00 Konsernstyremøte Lyse AS (Mariero)
Kl. 16:00 - 17:00 Gjennomgang av årsrekneskap 2022
 
Torsdag 30. mars 2023 
Kl. 10:00 - 11:00 Fotografering
Kl. 18:00 - 21:30 Kommunestyremøte
 
Fredag 31. mars 2023 
Kl. 08:15 - 09:00 Dialogmøte mellom Statsforvaltaren og ordførarar i Rogaland
Kl. 12:00 - 13:00 Infomøte KS
 

NB! Endring i oppsett vekeplan kan førekoma.