Ordføraren sin vekeplan

Veke 4

Måndag 24. januar 2022 
Kl. 15:00 - 16:00 Vekemøte med kommunedirektøren
Kl. 17:00 - 17:30 Telefonmøte
Kl. 18:00 - 19:00 Samrådingsmøte
 
Tysdag 25. januar 2022 
Kl. 08:00 - 09:00 Kommunen og kyrkja
Kl. 09:00 - 12:00 Møte i Fylkesstyret (Teams)
Kl. 13:00 - 14:00 Møte med H M (ordførarkontoret)
 
Onsdag 26. januar 2022 
Kl. 09:00 - 12:00 Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke. Styringsgruppemøte
Kl. 13:00 - 14:00 Besøke 100 års jubilant
 
Torsdag 27. januar 2022 
Kl. 09:00 - 12:00 Webinar om mineralutvinning
 
Fredag 28. januar 2022 
Ordføraren har ferie.

Med ønskje om ei god veke!

NB! Endring i oppsett vekeplan kan førekoma.