Ordføraren sin vekeplan

 

Veke 49

Måndag 5. desember 2022 
Kl. 09:00 - 10:00 Møte om gjødselvareforskrift og spreieareal (kommunestyresalen)
Kl. 14:00 - 15:00 Kontaktmøte mellom politisk og administrativ ledelse
Kl. 15:00 - 16:00 Møte med foreldregruppe
 
Tysdag 6. desember 2022 
Kl. 09:00 - 12:00 Møte i Jærrådet (Hå gamle prestegard)
Kl. 13:30 - 15:30 Møte i Energirådet (Aker BP)
 
Onsdag 7. desember 2022      
Kl. 08:00 - 09:00 Sakliste til møta den 15. desember 2022
Kl. 12:00 -16:00 Styremøte Jærmuseet
 
Torsdag 8. desember 2022 
Kl. 09:00 - 12:00 Styringsgruppe regionalplan Jæren og Søre Ryfylke, areal og tansportsamarbeidet (Fylkesutvalgssalen)
Kl. 10:00 - 12:55 Møte i revisjonsutvalet Lyse AS (Mariero)
 
Fredag 9. desember 2022 
Kl. 09:00 - 15:00 LNVK Styremøte/strategimøte (Teams)
Kl. 09:00 - 12:00 Representantskapsmøte IVAR
Kl. 10:00 - 11:30 Statsforvaltar om flyktningemottak
 

Med ønskje om ei god desemberveke!

NB! Endring i oppsett vekeplan kan førekoma.