Viktig melding

Lukk meldinga

Ordføraren sin vekeplan

Veke 8 
 
Måndag 19. februar 2024 
Kl. 08:30 - 09:45 Juleparken 2024 - Oppstartsmøte for hovudkomite
Kl. 11:30 - 12:00 Halvmånen - intern drøfting av avtaleforslag
Kl. 12:00 - 13:00 Møte (Telefon)
Kl. 13:00 - 14:00 Møte (hjå kommunedirektøren)
Kl. 14:00 - 15:00 Møte med kommunedirektøren
 
Tysdag 20. februar 2024 
Kl. 07:30 - 08:30 Drøfting Grødaland næringsområde
Kl. 08:30 - 10:00 Bedriftsbesøk  - Fjordkjøkken
Kl. 10:00 - 11:30 Bedriftsbesøk Spar Varhaug
Kl. 13:00 - 14:00 Forhandlinger om grunn 
 
Onsdag 21. februar 2024 
Kl. 11:00 - 11:30 Info i kantina ved kommunedirektøren
Kl. 11:30 - 14:30 Ordførarsamling med politiet (Bokn)
Kl. 15:00 - 18:00 Eigarsamling - Lyse AS (Mariero)
 
Torsdag 22. februar 2024
Kl. 08:00 - 09:00 Forhandlinger - næringsareal Grødaland
Kl. 12:00 - 15:00 Info om medlemskap og prosjekter (næring)
 
Fredag 23. februar 2024
Kl. 08:15 - 09:00 Dialogmøte mellom Statsforvaltaren i Rogaland og ordførarar (Teams)
Kl. 08:30 - 10:00 Møte Lyse/Felleskjøpet/Hå (Teams)
Kl. 09:30 - 11:30 Besøk til Tryggheim skular
Kl. 13:00 - 15:00 Samferdsel på Jæren - Moglegheiter (Vitengarden)
Ferie

NB! Endring i oppsett vekeplan kan førekoma.