Ordføraren sin vekeplan

 

Veke 24

Måndag 14. juni 2021 
Kl. 08:00 - 10:00 Styremøte LNVK
Kl. 08:00 - 09:00 Møte ang T. Reime
Kl. 10:00 - 16:00 Styremøte i Lyse AS (Solastranden gård)
Kl. 18:00 - 19:00 Møte
 
Tysdag 15. juni 2021 
Kl. 08:00 - 12:00 Formannskapsmøte ++
Kl. 11:00 - 12:00 Vekemøte med kommunedirektøren og varaordføraren
 
Onsdag 16. juni 2021
Kl. 09:00 - 10:00 Beredskapsmøte Jærkommunane
Kl. 10:30 - 11:30 Møte med K. Skretting (Nærbø)
 
Torsdag 17. juni 2021 
Kl. 09:00 - 14:30 Regionalplan sjøareal havbruk - møte i politisk styringsgruppe
Kl. 12:00 - 13:30 Jurymøte nasjonal jordvernpris
Kl. 18:00 - 21:30 Kommunestyremøte
 
Fredag 18. juni 2021
Kl. 09:00 - 10:30 Komitemøte
Kl. 12:00 - 13:00 Avslutning og kake for Markus
Kl. 13:30 - 14:30 Besøk av Frode Hagerup. Info om Opplev Jæren
 
Laurdag 19. juni 2021
Kl. 08:20 - 08:50 Opne vektløfterstevne (Vigrestad)
Kl. 13:00 - 15:30 Gjenopning Obrestad fyr
 

Med ønskje om ei god veke! 

NB! Endring i oppsett vekeplan kan førekoma.