Utskrivningsklare pasientar

Kontakttelefon for å melda utskrivingsklare pasientar: 51 79 99 01

Fax: 51 43 34 65

Innleggelse i KAD senger: 51 79 99 01 hverdager mellom kl. 08:00 - 15:00

Kveld/helg/høytid: Kontakt legevaktslegen på telefon 116117 eller 51793570.

 

Postadresse eigensøknad:

Lyngvegen 14

4365 Nærbø 

Meir informasjon om:

Heimetenesta

Sjukeheim