Viktig melding

Lukk meldinga

Omkøyring på Varhaug i cirka seks veker

Kart som viser endringane i området og skiltplan. Grafikk. - Klikk for stort bilete

Informasjon om anleggsarbeid i Ånestadvegen.

Hå kommune skal skifta ut og legga ny vassleidning langs Ånestadvegen på Varhaug, over ei strekning på cirka 100 meter. Arbeidet startar opp i veke 37 og vil vara i cirka seks veker.

Ånestadvegen vil vera stengd frå Dublandsvegen og fram til gang- og sykkelvegen ved Ånestadvegen 13 (Sentrum Salongen) i denne perioden. Det vert tilgang til Sentrum Salongen via Buevegen.

Omkøyringsveg, både for bilar og mjuke trafikantar, vert skilta.

Prosjektleiar: Henning Kristensen, telefon 99 21 48 11