Oppdatert informasjon og råd om smitteførebygging per 21. september 2020.

No kan du som bur i Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå bestilla koronatest sjølv på nettet. 

Her er det du treng vita om luftvegslegevakta, koronatesting og kor du skal henvenda deg.

Beredskapsleiinga i dei fire kommunane Klepp, Time, Gjesdal og Hå deler ein felles uro for korleis smittesituasjonen vil utvikla seg dei neste tre vekene. 

Skal du besøka bebuarar ved sjukeheim eller omsorgsbustad må du ta kontakt med avdelinga på førehand.

 Ikkje gløym gjesteliste og smittevernreglar!

7. mai vart det tillatt med arrangement på offentleg stad for opp til 50 personar, der det kan haldast minst ein meter avstand til personar som ikkje er i same husstand.

Alle elevar i 5.-10. klasse er velkomne tilbake til skulane sine i løpet av veke 20.

Skulane på Jæren er klare for å ønska alle elevar velkomne tilbake i løpet av neste veke.