Ein person frå Hå fekk 2.mars påvist smitte av covid-19.

Illustrasjonsbilde vaksinering

Utover våren treng me både praktisk hjelp og fleire som kan setja vaksine.

Illustrasjonsfoto med person som har på skihjelm og munnbind

Det har vore lite korona på Jæren i det siste, og for kvar veke som går blir fleire vaksinerte. Men pandemien har ennå ikkje sleppt taket på landet vårt. Her er kommuneoverlegane sine viktigaste råd inn mot vinterferien.

Nærmare 600 eldre har fått to dosar med koronavaksine.

Nå kan me endeleg opna litt meir opp på sjukeheimane – men om du skal besøka bebuarar ved sjukeheim eller omsorgsbustad må du likevel ta kontakt med avdelinga på førehand.

Illustrasjonsbilde som viser aktivitet innendørs

Hå og nabokommunane følger nasjonale råd.

Bilde som viser eldre som får vaksine i Hå

Vaksineringa er godt i gang, men det er ikkje nødvendig å ringa legekontoret eller legevakta for å sikra deg plass.

Frå 27.1. er det dei nasjonale reglane for skjenking av alkohol som gjeld i Hå.

 

Bilde av reagensrøyr og covid-19-test

Smittevernoverlegane på SUS og i 15 kommunar i Rogaland ber alle tilreisande frå kommunar med særskilte smittevernreglar om å vera spesielt merksame på symptom i dagane etter at dei kom til det aktuelle området.