Bilde av reagensrøyr og covid-19-test

Smittevernoverlegane på SUS og i 15 kommunar i Rogaland ber alle tilreisande frå Austlandet om å vera spesielt merksame på symptom i dagane etter at dei kom til regionen. 

 


To personar i Hå fekk 24. januar påvist smitte av covid-19. 

Ordførarane i Klepp, Time og Hå har i dag bestemt at skjenkeforbodet held fram til tysdag 26. januar.

 

Idrettshallar og symjehallar opnar opp for trening for barn og unge under 20 år.

 

Ein elev ved Nærbø ungdomsskule fekk i dag (16.1.) påvist covid-19.

 

Hå kommune måler ikkje isen på vatna. Det er dermed kvar enkelt sitt ansvar å sikra både tryggleiken på isen og smittevernet når det er mykje folk samla.

Illustrasjonsbilde av symjebasseng

Alle idrettshallar og symjebasseng er stengde utanom skuletid i perioden 4.-18. januar.

Kommuneoverlegane og ordførarane på Jæren er bekymra for smitteutviklinga, og ber innstendig innbyggarane om ein ny dugnad.

 

Kommuneoverlegene på Jæren ber passasjerer om å være oppmerksomme på symptomer.