I samband med koronapandemien har Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå etablert felles luftvegslegevakt på Kleppe. Frå 2. juni vil legevakta på Sandnes overta som luftvegslegevakt på dagtid, medan legevakta på Kleppe fortset med dette kveld og helg.

Oppdatert informasjon og råd om smitteførebygging per 2. juni 2020.

 

Rådhuset og servicetorget er på grunn av korona-epidemien stengt for publikum inntil vidare.

7. mai vart det tillatt med arrangement på offentleg stad for opp til 50 personar, der det kan haldast minst ein meter avstand til personar som ikkje er i same husstand.

Nå er det mogleg å besøka bebuarar ved Hå sjukeheim og Klokkarhagen sjukeheim – men alle må avtala tidspunkt på førehand.

Alle elevar i 5.-10. klasse er velkomne tilbake til skulane sine i løpet av veke 20.

Skulane på Jæren er klare for å ønska alle elevar velkomne tilbake i løpet av neste veke. 

Etter anbefaling frå Folkehelseinstituttet, startar kommunane nå testing av alle med mistanke om Covid-19. Mistanke vil framleis i hovudsak seia feber, hoste eller tung pust.


 

Kommuneoverlegane på Jæren opnar for at sanitæranlegga ved campingplassane kan halda ope.

Måndag 27.april kan me ønska elevane på 1.-4. trinn hjarteleg velkomne tilbake på skulen. Her blir dei møtt av godt førebudd personale som gler seg til å sjå alle igjen.