Skal du besøka bebuarar ved sjukeheim eller omsorgsbustad må du ta kontakt med avdelinga på førehand.

Oppdatert informasjon og råd om smitteførebygging per 7. august 2020.

 Ikkje gløym gjesteliste og smittevernreglar!

 

Rådhuset og servicetorget er på grunn av korona-epidemien stengt for publikum fram til 17. august.

I samband med koronapandemien har Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå etablert felles luftvegslegevakt på Kleppe. Frå 2. juni vil legevakta på Sandnes overta som luftvegslegevakt på dagtid, medan legevakta på Kleppe fortset med dette kveld og helg.

7. mai vart det tillatt med arrangement på offentleg stad for opp til 50 personar, der det kan haldast minst ein meter avstand til personar som ikkje er i same husstand.

Alle elevar i 5.-10. klasse er velkomne tilbake til skulane sine i løpet av veke 20.

Skulane på Jæren er klare for å ønska alle elevar velkomne tilbake i løpet av neste veke. 

Etter anbefaling frå Folkehelseinstituttet, startar kommunane nå testing av alle med mistanke om Covid-19. Mistanke vil framleis i hovudsak seia feber, hoste eller tung pust.


 

Kommuneoverlegane på Jæren opnar for at sanitæranlegga ved campingplassane kan halda ope.