Oppdatert informasjon og råd om smitteførebygging per 3. april 2020.

Koronasmitten og smitteverntiltaka som er iverksette angår oss alle. Tiltaka snur opp ned på kvardagen, og mange av oss kjenner på bekymring, uro og stress.

Onsdag 8. april blir det utdeling av mat på Nærbø.

 

Telefon 916 93 368

Hå folkebibliotek tilpassar tilbodet.

 Miljøstasjonen på Nærbø får reduserte opningstider.

Her er nokre forslag til turar i nærområdet. Hugs å vera obs på dei råda som er gitt om avstand til andre turgåarar. Vis omsyn når du parkerer, og ikkje blokker vegen for andre. God tur!

Dette bør du vita om den felles legevakta i Klepp.

Har du hytte i Hå, men ikkje folkeregistrert adresse her?

Då kan du ikkje overnatta på hytta.