Hald deg mest mogleg heime, begrens talet på nærkontaktar, og bruk munnbind på offentleg transport, er bodskapen frå kommuneoverlegane på Jæren.

 

Regjeringa kom i går med nye nasjonale tiltak for å bekjempa koronapandemien. Hovudbodskapen er at folk skal halda seg mest mogleg heime, og begrensa den sosiale kontakten med andre dei neste vekene.

Kommunane på Jæren har blitt varsla om at folk som utgjer seg for å vera smittesporarar tar kontakt via telefon og ber om pengar og personopplysningar.

 

Kommuneoverlegane i Klepp, Time og Hå er uroa over den auka smitten på Jæren, og ber folk om å vera ekstra nøye på å følgja smittevernråda framover.

 

I løpet av helga har ni håbuar fått påvist covid-19 smitte, og 34 er i karantene.

Ein person i Gjesdal fekk laurdag 24.10. påvist covid-19 smitte. Personen har eit arbeidsforhold ved ei verksemd i Hå.

No kan du som bur i Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå bestilla koronatest sjølv på nettet. 

Her er det du treng vita om luftvegslegevakta, koronatesting og kor du skal henvenda deg.