Slik blir «den nye koronakvardagen» frå og med måndag 27. september.


Ein person busett i Hå har fått påvist covid-19.

Time, Klepp, Hå og Gjesdal anbefaler bruk av munnbind ved reiser med taxi og offentleg transport, der ein ikkje kan halda ein meter avstand.

 

Det er nå ulike krav til vaksne og barn/unge som er nærkontakt til ein person med koronasmitte.

Illustrasjon koronavaksine

Frå veke 34 (23. august) blir det tatt i bruk to vaksine-variantar.

Illustrasjonsbilde koronatesting

Luftvegslegevakta i Klepp har ikkje kapasitet til å testa folk som skal på reise. Dei kommunale teststasjonane skal brukast ved mistanke om covid-19 og ved smittesporing.

Illustrasjonsbilde korona og avstand

Klepp, Time, Hå og Gjesdal held fram på gjenopningstrinn 3, men minner om at pandemien ikkje er over. Rogaland har for tida det høgaste smittetrykket i landet og står nå for ein fjerdedel av alle smittetilfelle i Noreg.